Έναν καινούργιο χώρο γραφείων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης δημιούργησε η Vipa Hellas, όντας «εξαιρετική υπερήφανη για τη δημιουργία ενός χώρου εργασίας που αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας στην αριστεία, στην καινοτομία και στην ευημερία των εργαζομένων», όπως επισημαίνει η σχετική ανάρτηση.

Τα εν λόγω νέα γραφεία έχουν σχεδιαστεί ούτως ώστε να προάγουν την ομαδική εργασία, την ανταλλαγή ιδεών και τη συντροφικότητα μεταξύ των εργαζομένων, εξού και διαθέτουν πολλαπλούς κόμβους συνεργασίας.

Επισημαίνεται ότι η Vipa Hellas, εκτός του καινούργιου αυτού χώρου, διατηρεί και τις εγκαταστάσεις της στη Θέρμη, ενώ εφαρμόζει ένα υβριδικό μοντέλο εργασίας, βάσει του οποίου οι άνθρωποί της εργάζονται για δύο ημέρες από το γραφείο.