Διαδικτυακή Ημέρα Ενημέρωσης διοργανώνει, την Πέμπτη 25 Απριλίου, από τις 18:30 έως τις 20:00, το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (ΠΜΣ στη ΔΑΔ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Επισημαίνεται ότι για τη συμμετοχή είναι απαραίτητη η προεγγραφή, ενώ η εκδήλωση θα βιντεοσκοπηθεί και θα αξιοποιηθεί στην ιστοσελίδα και στο κανάλι Youtube του Προγράμματος.