Σε ολοκληρωμένο πάροχο τεχνολογίας αιχμής εξελίσσεται το Vodafone Business, το οποίο παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στις ελληνικές επιχειρήσεις για να πετύχουν στο ταξίδι της ψηφιακής τους μετάβασης.

Η επανατοποθέτηση του Vodafone Business περιλαμβάνει στοχευμένες πρωτοβουλίες και συγκεκριμένα τον ανασχεδιασμό των λύσεων και υπηρεσιών που προσφέρει, τη δημιουργία 50 θέσεων εργασίας υψηλής τεχνολογικής εξειδίκευσης, αλλά και ένα εντατικό πρόγραμμα διεύρυνσης των τεχνολογικών δεξιοτήτων για περισσότερους από 300 υφιστάμενους εργαζομένους. Πρόκειται για ένα στρατηγικό σχέδιο, το οποίο θα ολοκληρωθεί στο μεγαλύτερο μέρος του εντός του τρέχοντος έτους και θα υποστηριχθεί από μια επένδυση πλέον των 17 εκατ. ευρώ.

«Με το νέο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών, τις 50 νέες προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού αλλά και τα ολοκληρωμένα προγράμματα upskilling και reskilling για τους εργαζόμενους μας, δημιουργούμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υποστήριξης προορισμένο να ενισχύει την κινητήριο δύναμη της ελληνικής επιχειρηματικότητας, που είναι η μικρομεσαία επιχείρηση, με τεχνογνωσία και καινοτομία» δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Τζανετάκος, Γενικός Διευθυντής του Vodafone Business.