Η Vodafone ενισχύει τη δέσμευσή της στην ενδυνάμωση των γυναικών, έχοντας υιοθετήσει εταιρικές πολιτικές και πρωτοβουλίες που ενισχύουν τις γυναίκες σε όλους τους ρόλους της ζωής τους.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 2019, η Vodafone ανακοίνωσε μια νέα πολιτική που διευρύνει το πλαίσιο υποστήριξης προς τους εργαζομένους της, ώστε να είναι δίπλα σε όσους αντιμετωπίζουν την ενδοοικογενειακή βία, παρέχοντας ένα περιβάλλον όπου αισθάνονται ασφαλείς. Οι εργαζόμενοι του Ομίλου Vodafone διεθνώς θα έχουν πλέον τη στήριξη της εταιρείας με πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής, καθώς και τη δυνατότητα έως 10 ημερών επιπλέον άδειας με αποδοχές.

Επιπλέον, η Vodafone θα φροντίσει για την κατάρτιση των στελεχών ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και των διοικητικών της στελεχών, ώστε  να είναι σε θέση να βοηθούν τους εργαζόμενους που αντιμετωπίζουν βία ή κακοποίηση και να συνδράμουν, παραπέμποντάς τους σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης. Η νέα πολιτική για την ενδοοικογενειακή βία αποτελεί μέρος της δέσμευσης της Vodafone να καταστεί εργοδότης υψηλής προτίμησης για τις γυναίκες, προσφέροντάς τους σημαντικές ευκαιρίες ενδυνάμωσης, επαγγελματικής στήριξης αλλά και εκπαίδευσης με στόχο την ισότιμη και δημιουργική συμμετοχή τους σε κάθε πτυχή της οικονομικής και κοινωνικής ζωής.