Η Vodafone, στο πλαίσιο της δέσμευσής της για την ενδυνάμωση των γυναικών, πραγματοποίησε, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, έρευνα με τίτλο «Breaking the Glass Ceiling» και αντικείμενο τη θέση των γυναικών και τις έμφυλες διακρίσεις στον χώρο εργασίας, η οποία θα παρουσιαστεί στα Digital Disruption Sessions που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Delphi Economic Forum V.

Ειδικότερα, με τη συμβολή και επιμέλεια του Alba Graduate Business School, The American College of Greece και του Οργανισμού για την Επαγγελματική Ενδυνάμωση των Γυναικών Women On Top, η Vodafone μελέτησε τις αντιλήψεις και τις εμπειρίες γυναικών και εκπροσώπων επιχειρήσεων σε σχέση με τις έμφυλες διακρίσεις σε εργασιακά περιβάλλοντα, την εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, τη βία και την παρενόχληση στην εργασία κ.ά.

Σημειώνεται ότι στόχος του πλάνου δράσεων της εταιρείας για την ενδυνάμωση της γυναίκας είναι να προσφέρει ευκαιρίες επαγγελματικής εκπαίδευσης και εξέλιξης στις γυναίκες, αλλά και να συμβάλει στην ισότιμη συμμετοχή τους στην οικονομική και κοινωνική ζωή.