Η Vodafone αναγνωρίζει την ανάγκη για ποιοτικό χρόνο στην οικογένεια και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Οικογένειας παρέχει σε όλους τους εργαζόμενους της εταιρείας, μία επιπλέον μέρα άδειας μέσα στο χρόνο, όποτε εκείνοι το επιθυμούν.

Έτσι, όλοι οι υπάλληλοι Vodafone, οι υπάλληλοι της θυγατρικής της Vodafone 360 Connect, αλλά και σχεδόν 1.500 υπάλληλοι που εργάζονται για έργα της Vodafone και της 360 Connect, θα έχουν στην διάθεση τους μία επιπλέον μέρα που μπορούν να αφιερώσουν στην οικογένειά τους και στα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Η Vodafone δημιουργεί αξία στην ελληνική οικονομία και αποτελεί έναν σημαντικό εργοδότη στη χώρα. Η εταιρεία δίνει έμφαση στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ίσων ευκαιριών και ανάπτυξης για τους εργαζομένους της, αλλά και στην προώθηση πρακτικών και πολιτικών που υποστηρίζουν έμπρακτα την καθημερινότητα τους και τους στηρίζουν σε διάφορες στιγμές της ζωής τους.