Επιστροφή για το πρόγραμμα World of Difference του Ιδρύματος Vodafone, το οποίο, ολοκληρώνοντας τη 10η επετειακή του χρονιά, αναζητά 10 νέους απ’ όλη την Ελλάδα, που θα λάβουν μέρος και θα απασχοληθούν για 6 μήνες σε Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς της επιλογής τους, με το Ίδρυμα να καλύπτει τον μισθό και τις εργοδοτικές τους εισφορές.

Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι, ηλικίας 18-35 ετών, θα πρέπει να επιλέξουν την ΜΚΟ που τους εμπνέει, να λάβουν τη στήριξή της και να συμφωνήσουν σε ένα συγκεκριμένο έργο το οποίο, αξιοποιώντας τις απεριόριστες δυνατότητες της τεχνολογίας, θα μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπο της δράσης τους για έναν κόσμο πιο δίκαιο και πιο βιώσιμο για όλους.

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις συμπληρώνονται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Vodafone, με καταληκτική ημερομηνία την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, ενώ και φέτος αρωγός είναι το HIGGS, το οποίο προσφέρει γνώσεις και εργαλεία, που θα ενισχύσουν και θα μεγιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητα του έργου.