Το Ίδρυμα Vodafone, σε συνεργασία με τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό Επιστήμη Επικοινωνία - SciCo (Science Communication) και την ακαδημαϊκή συμβολή της Ελληνογερμανικής Αγωγής, θέτει την εκπαίδευση με τη χρήση τεχνολογίας στο επίκεντρο της δράσης του, μέσα από την υλοποίηση του Προγράμματος «STEMpowering Youth» που περνά στον Β’ κύκλο του.

Τα δωρεάν εξωσχολικά εργαστήρια STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) επεκτείνονται σε περισσότερες πόλεις, με στόχο να εισάγουν την καινοτομία στους μαθητές απομακρυσμένων περιοχών μέσω της ανάπτυξης κριτικής και δημιουργικής σκέψης, αλλά και της βιωματικής μάθησης των επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών. Ο Β’ κύκλος του προγράμματος ξεκίνησε τον Οκτώβριο στην Αθήνα και συνεχίζεται σε 9 πόλεις της Θράκης και των Δωδεκανήσων.