Μέσα από τη διοργάνωση της Vodafone Diversity Day, η Vodafone ανέδειξε τη σημασία της διατήρησης ενός εργασιακού περιβάλλοντος όπου κάθε εργαζόμενος μπορεί να εκφράζεται ελεύθερα. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία προωθεί πολιτικές και ενισχύει τα προγράμματα διαφορετικότητας και ενσωμάτωσης στο χώρο εργασίας, ανθρώπων ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, εθνικότητας, σεξουαλικού προσανατολισμού, καθώς και ατόμων με αναπηρία.

Στόχος της Vodafone είναι να προσφέρει ένα περιβάλλον στο οποίο οι άνθρωποι θα αντιμετωπίζονται με σεβασμό και αξιοπρέπεια, ενώ θα παρέχονται ίσες ευκαιρίες για όλους. Μεταξύ άλλων, η εταιρεία έχει θεσπίσει για όλες τις γυναίκες που εργάζονται στην εταιρεία την παροχή 16 εβδομάδων πλήρως αμειβόμενης άδειας, επιπλέον της νόμιμης άδειας λοχείας, και προωθεί την ισότιμη πρόσβαση στην εργασία.

Η Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας, Φραγκίσκη Μελίσσα, δήλωσε: «Στη Vodafone πιστεύουμε ότι η διαφορετικότητα των εργαζομένων μας έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη μακροχρόνια επιτυχημένη πορεία της εταιρείας. Για εμάς, διαφορετικότητα είναι η διαφορετική σκέψη, ιδέα και προσέγγιση, που φέρνει κάθε εργαζόμενος στην εταιρεία μας και που μπορεί να ευδοκιμήσει μόνο σε ένα περιβάλλον ίσων ευκαιριών».