Οι εργαζόμενοι της διεύθυνσης εξυπηρέτησης πελατών πληροφορήθηκαν την προώθηση προγράμματος εθελουσίας εξόδου που αφορά στο συγκεκριμένο τμήμα και έχει στόχο να αποχωρήσει το 10–15% του προσωπικού της διεύθυνσης αυτής, που αντιστοιχεί σε περίπου 70 άτομα καθώς ο συνολικός αριθμός των εργαζόμενων στο τμήμα αυτό είναι 600 άτομα.

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, το πρόγραμμα έχει καθαρά προαιρετικό χαρακτήρα και δεν θα ξεπερνά το 15% του προσωπικού της συγκεκριμένης διεύθυνσης.