Τα ευρήματα της έρευνας «Breaking the Glass Ceiling» παρουσίασε, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Vodafone, με στόχο να ανοίξει ο διάλογος για τα θέματα των έμφυλων διακρίσεων, αλλά και να υιοθετηθούν πρακτικές βελτίωσης της θέσης των γυναικών, τόσο από τις εταιρείες, όσο και από την πολιτεία.

Συγκεκριμένα, οι 4 στις 10 γυναίκες απάντησαν πως έχουν κληθεί συχνά, κατά τη διάρκεια συνέντευξης, να απαντήσουν σε ερώτηση για την οικογενειακή τους κατάσταση, με τις 7 στις 10 να έχουν βρεθεί σε αυτή τη θέση τουλάχιστον κάποιες φορές και τους 5 στους 10 συμμετέχοντες – εκπροσώπους επιχειρήσεων να θεωρούν ότι το φύλο δεν έχει επίπτωση στη θέση μιας γυναίκας στο εργασιακό περιβάλλον.

Επιπλέον, οι 9 στις 10 γυναίκες διαφωνούν απόλυτα με τη δήλωση πως δεν έχουν τις τεχνολογικές / ψηφιακές δεξιότητες που απαιτούνται για την ανάληψη θέσεων ευθύνης ή ανταγωνιστικών θέσεων, οι 8 στις 10 θεωρούν πως οι εργοδότες τους δεν καλύπτουν επαρκώς τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες και μόλις το 18% έχει πρόσβαση σε προγράμματα mentoring εντός της επιχείρησης, ενώ το 80% θεωρεί ότι υπάρχει ανισότητα αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών με τα αντίστοιχα προσόντα, κυρίως στη βασική αμοιβή για την εργασία, καθώς θεωρείται ότι οι διακρίσεις αμβλύνονται σε θέματα αυξήσεων και bonus.

Τέλος, φαίνεται να υπάρχει ασάφεια σε σχέση με το τι ορίζεται ως σεξουαλική παρενόχληση, με τις γυναίκες να γίνονται αποδέκτριες συμπεριφορών και χειρονομιών που δεν νιώθουν πάντα ότι μπορούν να αξιολογήσουν, πολλώ δε μάλλον να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους γι’ αυτές, ενώ μόλις 3 στις 10 επιχειρήσεις εφαρμόζουν προγράμματα εκπαίδευσης των εργαζομένων για την πρόληψη της βίας και της σεξουαλικής παρενόχλησης. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω έρευνα διενεργήθηκε με τη συμβολή και την επιμέλεια του Alba Graduate Business School, The American College of Greece και του Women On Top.