Η Vodafone από την έναρξη της λειτουργίας της έως σήμερα οδηγεί τις εξελίξεις στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών μέσα από σημαντικές επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και καινοτόμα προϊόντα. Σήμερα η Vodafone αποτελεί όχι μόνο έναν σταθερό επενδυτή, αλλά και έναν πολύ σημαντικό εργοδότη που δημιουργεί αξία τόσο στην ελληνική κοινωνία, όσο και στους ανθρώπους της. Πίσω από κάθε προϊόν, υπηρεσία και εξυπηρέτηση που προσφέρει η Vodafone στους πελάτες της, υπάρχουν οι εργαζόμενοί της και για αυτό η υποστήριξη και η ανάπτυξή τους είναι πάντα στο επίκεντρο της στρατηγικής μας.

Φραγκίσκη Μελίσσα, Human Resources Director, Vodafone:
“Προτεραιότητά μας η διατήρηση ενός ελκυστικού περιβάλλοντος εργασίας, όπου οι άνθρωποι αντιμετωπίζονται με σεβασμό και παρέχονται ίσες ευκαιρίες σε όλους”

Μαζί καταφέρνουμε περισσότερα με τη δύναμη της τεχνολογίας, με στόχο την ανάπτυξη και εξέλιξή μας, σε ένα περιβάλλον αποδοχής και ίσων ευκαιριών.

Digital
Με την σαρωτική επίδραση του digitization σε όλο το φάσμα του επιχειρείν ουσιαστικά επαναπροσδιορίζουμε το ρόλο του ΗR.

Inclusiveness
Προσδοκία μας είναι να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον αποδοχής, όπου κάθε εργαζόμενος μπορεί να εκφράζεται ελεύθερα.

Personal Development
Μέσα από τα προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης που εφαρμόζουμε, επιδιώκουμε την εξέλιξη των ανθρώπων μας ώστε να μένουν ανταγωνιστικοί.

Digital
“Αξιοποιούμε τη δύναμη της τεχνολογίας για να ενδυναμώνουμε τους ανθρώπους μας”

Νέες τάσεις της εποχής, όπως σύγκλιση τεχνολογιών, digital, IoT, έχουν ως αποτέλεσμα όχι μόνο να επαναπροσδιορίσουν την έννοια του πελάτη αλλά και το πως ένας μεγάλος οργανισμός πρέπει να κάνει restart προκειμένου να ακολουθήσει αλλά και να ξεπεράσει τις τάσεις τις εποχής και να οδηγήσει την αγορά. Με την σαρωτική επίδραση του digitization σε όλο το φάσμα του επιχειρείν ουσιαστικά μιλάμε για επαναπροσδιορισμό του ρόλου του ΗR.

  • 1. Agile Working

Η ανάγκη για γρήγορη ανταπόκριση στην αγορά επηρεάζει την παραδοσιακή ιεραρχική κουλτούρα

  • 2. Digital Capabilities

Η ανάγκη απόκτησης digital δεξιοτήτων είναι βασικό συστατικό της αλλαγής

  • 3. Our Way of Working

Για εμάς εργασία στη Vodafone σημαίνει δυνατότητα δραστηριοποίησης σε ένα ευέλικτο, σύγχρονο και πολυεθνικό περιβάλλον

  • 4. Flexible Working

Oι εργαζόμενοι στη Vodafone έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται από παντού και οποιαδήποτε ώρα

1. Agile Working
Η ανάγκη για γρήγορη ανταπόκριση στην αγορά επηρεάζει την παραδοσιακή ιεραρχική κουλτούρα και μας οδηγεί σε ανασχεδιασμό των οργανωτικών δομών και των τρόπων εργασίας. Απαιτείται συμμετοχή από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη του οργανισμού και οδηγεί σε διοίκηση matrix δομών μέσω cross functional και παράλληλων ομάδων έργου (agile teams), αλλά και σε διαφορετικό μοντέλο συμμετοχικής λήψης αποφάσεων (π.χ. crowd sourcing).

Η κουλτούρα επηρεάζεται περαιτέρω από την ανάγκη ανάπτυξης «try and error» κουλτούρας. Η κλασική συγκεντρωτική οργάνωση δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε τέτοια μοντέλα, γι’ αυτό στηρίζουμε τη δημιουργία αποκεντρωμένων ομάδων που έχουν τη δύναμη να φτάνουν σε αποφάσεις.

2. Digital Capabilities
Η ανάγκη απόκτησης digital δεξιοτήτων είναι βασικό συστατικό του μετασχηματισμού και αυτό με τη σειρά του δημιουργεί την ανάγκη για εκπαίδευση και εξοικείωση των ανθρώπων μας με τις τάσεις της ψηφιακής εποχής. Για το λόγο αυτό εφαρμόζουμε το reverse mentoring, αξιοποιώντας τη γνώση των digital natives συναδέλφων μας. Η ομάδα των δικών μας «Digital Ninjas», αποτελείται από νέους σε ηλικία συναδέλφους, οι οποίοι έχουν ως στόχο να εκπαιδεύσουν τους leaders μας και να τους βοηθήσουν να αποκτήσουν digital δεξιότητες.

Παράλληλα, έχουμε σχεδιάσει εκπαιδεύσεις σε digital marketing, big data, analytics, cloud technology κ.ά. και ενσωματώνουμε στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα τις δυνατότητες που μας παρέχει η χρήση της τεχνολογίας. Επενδύουμε στην ανάπτυξη των τεχνικών δεξιοτήτων των εργαζομένων μας, δημιουργώντας Online Ακαδημίες. Αυτές περιλαμβάνουν elearnings, webinars, case studies videos, άρθρα, πρακτικούς οδηγούς, εργαλεία ανάπτυξης κ.ά., η επιλογή των οποίων γίνεται ανάλογα με τον τομέα ενδιαφέροντος και τη φύση της εργασίας. Το υλικό τους ανανεώνεται και εμπλουτίζεται τακτικά, ενώ αποτελούν σημαντική πηγή ενημέρωσης για όλα τα θέματα και τις εξελίξεις στον τομέα που δραστηριοποιείται κάθε εργαζόμενος. Αυτή την στιγμή είναι διαθέσιμες 8 Ακαδημίες: Technology, Marketing, Enterprise Sales, Retail, Finance, Supply Chain, Human Resources, Legal & External Affairs.

3. Our Way of Working
Για εμάς εργασία στη Vodafone σημαίνει δυνατότητα δραστηριοποίησης σε ένα ευέλικτο, σύγχρονο και πολυεθνικό περιβάλλον που παρέχει εργαλεία και καινοτόμες εφαρμογές, ενδυναμώνοντας τους ανθρώπους μας ώστε να λειτουργούν όσον το δυνατόν πιο απλά, γρήγορα και χωρίς τοπικούς ή χρονικούς περιορισμούς.

Έχουμε ψηφιοποιήσει μεγάλο μέρος των διαδικασιών μας, τις οποίες πλέον εφαρμόζουμε μέσα από το κινητό μας, υιοθετώντας τις σύγχρονες τάσεις της ψηφιακής εποχής. Ο τρόπος που επικοινωνούμε έχει πλέον αλλάξει, η επικοινωνία και η ανταλλαγή απόψεων είναι άμεση μέσω της χρήσης των ψηφιακών καναλιών επικοινωνίας όπως yammer, Skype for Business, Vodafone Tube κ.ά. Με αυτό τον τρόπο η συνεργασία μεταξύ των διευθύνσεων γίνεται ακόμη πιο αποδοτική και ευέλικτη συμβάλλοντας στην καινοτομία καθώς υπάρχει αμεσότητα και ταχύτητα στην διάδοση πληροφοριών και ιδεών.

4. Flexible Working
Δίνουμε τη δυνατότητα της ευέλικτης εργασίας μέσω του Home Office. Πρακτικά, οι εργαζόμενοι στη Vodafone έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται από παντού και οποιαδήποτε ώρα, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία τους στο γραφείο, ενώ η επικοινωνία με συναδέλφους και συνεργάτες ανά τον κόσμο γίνεται ακόμη πιο εύκολη.


Inclusiveness
“Πιστεύουμε ότι η διαφορετικότητα είναι καθοριστική για την επιτυχία μας”

Για τη Vodafone η προώθηση της διαφορετικότητας και της ενσωμάτωσης αποτελεί τη δέσμευσή μας για τη δημιουργία κουλτούρας που σέβεται, αξιοποιεί και τιμά τη διαφορετικότητα των ανθρώπων της, αντανακλώντας με αυτόν τον τρόπο τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των πελατών της και της κοινωνίας. Επιδιώκουμε την ισότητα των ευκαιριών και την ενσωμάτωση όλων των εργαζομένων μέσα από τις πολιτικές και πρακτικές απασχόλησης και ανάπτυξης που εφαρμόζουμε.

Η στρατηγική μας έχει αναπτυχθεί γύρω από τέσσερις πυλώνες εστιάζοντας στο φύλο, την ηλικία, την αναπηρία αλλά και τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Η δέσμευση ως προς αυτή ξεκινά από τα μέλη της διοίκησης με το δικό τους executive sponsorship.

Σύμφωνα με την προαναφερόμενη στρατηγική μας, έχουμε προχωρήσει στις εξής ενέργειες:

Διοργανώσαμε τον Ιούνιο του 2016 μια ειδική μέρα για τους εργαζομένους, τη Vodafone Diversity Day, με στόχο να αναδείξουμε τη σημασία της διατήρησης ενός εργασιακού περιβάλλοντος, όπου κάθε εργαζόμενος μπορεί να εκφράζεται ελεύθερα.

Εκπαιδευόμαστε κλιμακωτά όλοι οι εργαζόμενοι σε θέματα Unconscious Bias. Έχετε αναρωτηθεί πόσο εύκολα οι υποσυνείδητες προκαταλήψεις τρυπώνουν όταν προσλαμβάνουμε, αξιολογούμε ή επιλέγουμε τα μέλη της ομάδας μας;

Ενδυναμώνουμε τη γυναίκα και υποστηρίζουμε την καμπάνια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών HeForShe για την προώθηση της ισότητας των φύλων. Έως τώρα έχουμε ήδη συγκεντρώσει 1.848 υπογραφές στην Ελλάδα! (http://www.heforshe.org/vodafone)

Είμαστε περήφανοι για το πρόγραμμα Vodafone ReConnect, που απευθύνεται σε γυναίκες που άφησαν την καριέρα τους λόγω οικογενειακών ή άλλων υποχρεώσεων και θέλουν να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας. Τους προσφέρουμε αυτή την ευκαιρία, ενώ παράλληλα υποστηρίζουμε την ομαλή και γρήγορη «επαν-ένταξή» τους στο εταιρικό περιβάλλον μέσα από σειρά αναπτυξιακών δραστηριοτήτων, όπως σεμινάρια, mentoring, community sharing κ.ά.

Καθιερώνουμε τα Lean In Circles, τα οποία αφορούν σε μικρές ομάδες γυναικών που συναντώνται τακτικά με συγκεκριμένη θεματολογία όπως personal branding, λήψη αποφάσεων, δικτύωση, για να μάθουν και να αναπτυχθούν μαζί.

Το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών σε διοικητικούς ρόλους της εταιρείας ξεπερνά το 30%!

Γυναίκες 33%
Υποστηρίζουμε την εργαζόμενη μητέρα και προσφέρουμε 16 εβδομάδες πλήρους αμειβόμενης αδείας στις νέες μητέρες, επιπλέον της άδειας λοχείας και της χρήσης μειωμένου ωραρίου που προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία.

Έχουμε δημιουργήσει το «LGBT Network & Friends», με σκοπό να υποστηρίξουμε τους ανθρώπους της κοινότητας και ταυτόχρονα να προωθήσουμε την σημασία της διαφορετικότητας και ενσωμάτωσης στους εργαζομένους και την κοινωνία. Για το σκοπό αυτό, είμαστε σε συνεχή επικοινωνία και συνεργαζόμαστε με φορείς και εθελοντικές ομάδες.

Παρέχουμε τη δυνατότητα στους συναδέλφους που έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης να εντάξουν τον ή την σύντροφό τους στα προγράμματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που προσφέρει η εταιρεία και έχουμε, επίσης, επεκτείνει την άδεια γάμου.

Υποστηρίξαμε ενεργά τη συμμετοχή συναδέλφων στο gay pride 2016 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Personal Development
“Πιστεύουμε ότι ο καθένας μας έχει ταλέντο και όλοι μαζί καταφέρνουμε περισσότερα!”

Θέλουμε οι εργαζόμενοί μας να επιδιώκουν διαρκώς την ανάπτυξή τους, να εκπαιδεύονται και να εξελίσσονται για να μένουν ανταγωνιστικοί. Θέλουμε να νιώθουν ότι στη Vodafone τους ανοίγεται ένας κόσμος γνώσης, τόσο μέσα από τις εμπειρίες που αποκομίζουν, όσο και μέσα από τα προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης που εφαρμόζουμε. Για να το πετύχουμε αυτό τους παρέχουμε όλα τα απαραίτητα εργαλεία που τους ενθαρρύνουν να διευρύνουν ή να εξειδικεύσουν τις γνώσεις τους.

Πιστεύουμε ότι ο καθένας μας έχει ταλέντο και στοχεύουμε στην ανάπτυξη δυνατών experts, δημιουργώντας ευκαιρίες καριέρας για όσους θέλουν να εμβαθύνουν ή να διευρύνουν την εμπειρία τους. Ενδυναμώνουμε τους μελλοντικούς ηγέτες μας εσωτερικά και εντοπίζουμε τα άτομα που έχουν τη δυνατότητα να οδηγήσουν την εταιρία μπροστά επενδύοντας στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους. Αξίζει να αναφέρουμε ότι τo 70% των τοποθετήσεων στην εταιρεία γίνονται από εσωτερικές μετακινήσεις.

Προσφέρουμε ένα μεγάλο εύρος ευκαιριών καριέρας καθώς μπορούμε να καταφέρουμε περισσότερα όταν γνωρίζουμε ποιες είναι οι επιλογές μας. Σε αυτή την κατεύθυνση, έχουμε σχεδιάσει μονοπάτια (career paths) σε κάθε μια από τις διευθύνσεις και για κάθε ένα μονοπάτι έχουμε προσδιορίσει τις τεχνικές και επαγγελματικές δεξιότητες, αλλά και τις εμπειρίες που απαιτούνται προκειμένου να είμαστε έτοιμοι για το επόμενο βήμα. Επιπλέον, μέσω του career portal που είναι διαθέσιμο σε όλους τους εργαζόμενους, ο καθένας μπορεί να προσδιορίσει τις περιοχές που πρέπει να εστιάσει για να ακολουθήσει το μονοπάτι που έχει επιλέξει.

Παράλληλα, μέσω των Online Ακαδημιών που παρέχουν πλούσιο υλικό αλλά και με τα υπόλοιπα εργαλεία ανάπτυξης που παρέχουμε όπως mentoring, coaching, rotations κ.ά. οι άνθρωποί μας μπορούν να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους προκειμένου να φτάσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

Σε αυτή την κατεύθυνση σχεδιάζουμε και υλοποιούμε μια σειρά από προγράμματα που υποστηρίζουν τους ανθρώπους μας να φτάσουν στον στόχο τους.

Discover Graduate Πρόγραμμα
Υλοποιούμε διετές πρόγραμμα που απευθύνεται σε απόφοιτους ή τελειόφοιτους μεταπτυχιακών σπουδών, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να γνωρίσουν διαφορετικά τμήματα της εταιρείας τον πρώτο χρόνο, πριν τοποθετηθούν σε συγκεκριμένο πλέον ρόλο σε μια από τις διευθύνσεις της εταιρείας. Η επιλογή των συμμετεχόντων γίνεται με digital interviews, tests και μια σειρά άλλων διαδραστικών ασκήσεων και συναντήσεων με στελέχη μας.

Global αναπτυξιακά προγράμματα
Απευθύνονται σε high potential στελέχη και οργανώνονται σε συνεργασία με διακεκριμένα Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

International assignments
Ευκαιρίες εργασίας σε εταιρείες του Ομίλου στο εξωτερικό, σε Ευρώπη, Αφρική και Ασία, είτε για τρίμηνο (short term) στοχεύοντας κυρίως στην ανταλλαγή τεχνικών γνώσεων και διεύρυνση εμπειριών, είτε για μεγαλύτερο διάστημα στοχεύοντας στην ανάπτυξη των στελεχών μας και στην εξέλιξη της καριέρας τους.

Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα Columbus απευθύνεται σε απόφοιτους του Discover και αφορά σε ανάληψη ενός σημαντικά διευρυμένου ρόλου σε άλλη θυγατρική εταιρεία του Ομίλου για δυο χρόνια με στόχο την fast-track εξέλιξή τους σε διευθυντικό ρόλο.