Στη μερική ενοποίηση των δικτύων τους προχωρούν οι Vodafone και Wind δημιουργώντας μια νέα εταιρεία, η οποία θα στελεχωθεί από εργαζομένους στα τεχνικά τμήματα των δύο εταιρειών.

Στόχος των δύο εταιρειών είναι η καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων δικτύων αλλά και η ανάπτυξή τους, ώστε να ανταγωνιστούν την Cosmote σε επίπεδο κάλυψης δικτύου. Η ενοποίηση των δικτύων εντάσσεται στην προσπάθεια και των δύο εταιρειών να περιορίσουν το κόστος λειτουργίας τους σε μία δύσκολη περίοδο για τον κλάδο. Η 15ετούς διάρκειας συμφωνία πρακτικά προβλέπει ότι θα αναπτύξουν κεραίες από κοινού σε διάφορα σημεία της χώρας, δημιουργώντας έτσι ένα μεγαλύτερο αποτύπωμα κεραιών, με αρκετά χαμηλότερο κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας δικτύου, απ’ ό,τι εάν προχωρούσαν στις εν λόγω επενδύσεις μεμονωμένα.

Η νέα εταιρεία, που αναμένεται να λειτουργήσει το φθινόπωρο, θα στελεχωθεί από 250-300 μηχανικούς, προερχόμενους και από τις δύο εταιρείες κινητής και θα επενδύσει περίπου 150 εκατ. ευρώ για την επόμενη διετία, στους κλάδους κατασκευών (55 εκατ. ευρώ) και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (95 εκατ. ευρώ). Σύμφωνα με τις δύο εταιρείες, το πρόγραμμα επενδύσεων θα έχει επιπλέον έμμεσα οφέλη για άλλους κλάδους της οικονομίας, που αγγίζουν τα 50 εκατ. ευρώ, ενώ αναμένεται να δημιουργήσει και περίπου 650 νέες θέσεις εργασίας κυρίως στον κατασκευαστικό κλάδο.