Σε 543.647 ανήλθε ο αριθμός ανέργων στη Βοσνία στο τέλος του Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά μεγέθη, η ανεργία σημείωσε αύξηση 3,1% από πέρυσι και 0,4%
σε μηνιαία βάση.