Τα ονόματα των 10.000 ανέργων επιτυχόντων ηλικίας έως 29 ετών για το Voucher αναρτήθηκαν στη διαδικτυακή πλατφόρμα sete-voucher.gr.

Οι επιτυχόντες προήλθαν από τη λίστα επιλαχόντων του προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους στον κλάδο του τουρισμού» και θα πρέπει μέχρι τις 30 Απριλίου του 2014 να ενεργοποιήσουν την επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας (sete-voucher.gr). Υπενθυμίζεται ότι την υλοποίηση της δράσης του προγράμματος αυτού, που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με πόρους της Ελλάδας και της Ε.Ε., έχουν αναλάβει ο ΣΕΤΕ και η ΕΕΔΕ, με σκοπό την επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας.