Χαμηλότερο, έναντι χωρών της Δυτικής Ευρώπης είναι το κόστος απόλυσης στη Βουλγαρία, σύμφωνα με όσα προκύπτουν από τη σχετική έρευνα της εταιρείας Deloitte (International Dismissal Survey).

Η αποζημίωση απόλυσης στη Βουλγαρία, όπως και στην Ουγγαρία, τη Ρουμανία και τη Σλοβενία είναι χαμηλότερη σε σχέση με χώρες της Δυτικής Ευρώπης, επισημαίνεται. Οι εργοδότες στη Βουλγαρία καταβάλλουν έναν έως έξι μηνιαίους μισθούς για την αποζημίωση, με βάση τη διάρκεια εργασίας του υπαλλήλου. Σε όρους κόστους απόλυσης, η Βουλγαρία είναι πιο κοντά σε χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, όπου το κόστος απόλυσης είναι 2,5 φορές μικρότερο σε σχέση με αυτό στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης.

Όπως και στην Τσεχία και τη Σλοβακία, στη Βουλγαρία ισχύει ένα αυστηρό πλαίσιο προσέγγισης των λόγων που αφορούν στην απόλυση υπαλλήλων, με τους εργοδότες να δεσμεύονται από λεπτομερείς απαιτήσεις του Κώδικα Εργασίας. Η ανακοίνωση της καταγγελίας (της σύμβασης εργασίας) είναι υποχρεωτική ρήτρα στο συμβόλαιο εργασίας και είναι το ίδιο για τους εργοδότες και τους εργαζόμενους, «συμβαδίζοντας» με
το μέσο ευρωπαϊκό όρο.