Το πρόγραμμα της βουλγαρικής κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ανεργίας το 2010, περιλαμβάνει την υλοποίηση ειδικών δράσεων προκειμένου να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, με έμφαση στους νέους αλλά και την πρόθεση να υλοποιηθούν πρόνοιες εργασίας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Παράλληλα, δρομολογείται η υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης για ανέργους κάτω των 29 ετών ενώ έχουν εξασφαλιστεί 300 νέες θέσεις εργασίας στην παραγωγή. Επίσης, στον τουριστικό τομέα προωθείται η εκπαίδευση στελεχών αλλά και η απασχόλησή τους καθώς άλλοι 300 απόφοιτοι των σχολών τουριστικών επαγγελμάτων θα απασχοληθούν άμεσα.

Ο μεγαλύτερος αριθμός των νέων θέσεων εργασίας στο γενικό επίπεδο της απασχόλησης και της οικονομίας θα προκύψει από την υλοποίηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Ο κεντρικός κυβερνητικός στόχος εντοπίζεται στη διατήρηση του ποσοστού ανεργίας στο 11,4%.

Πηγή: EMEA Business Monitor