Περισσότερες από 10.000 νέες θέσεις εργασίας δημιουργούνται στον πρωτογενή τομέα παραγωγής της βουλγαρικής οικονομίας κάθε μήνα, ενώ περισσότεροι από 50.000 άνεργοι βρήκαν δουλειά στα ειδικά προγράμματα απασχόλησης, τα οποία υλοποιούνται με την υποστήριξη της κυβέρνησης, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία για Υπηρεσίας Εργασιακής Απασχόλησης.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της κυβέρνησης, βρίσκεται η δημιουργία θέσεων εργασίας σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, με έμφαση στις οικοδομικές κατασκευές, στον τουρισμό, αλλά και στη βιομηχανία παραγωγής ενδυμάτων.