Στο ποσό των 814,75 εκατ. ευρώ διαμορφώνονται τα έσοδα του Δημοσίου από την καθιέρωση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας, την τριετία 2011- 2013.

Για την ίδια περίοδο, η επιχορήγηση του ΟΑΕΔ από τον Τακτικό Προϋπολογισμό ανέρχεται σε 1,7 δισ. ευρώ. Τα παραπάνω προκύπτουν από έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Βουλή από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα.

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο οι εισπράξεις από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας (σ.σ. 2% επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων όλων των μισθοδοτούμενων υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ καθώς και των υπαλλήλων όλων ανεξαιρέτως των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και των ΝΠΙΔ, συμπεριλαμβανομένων των Τραπεζών), αποτελούν έσοδα του Δημοσίου.

Οι εισπράξεις αυτές εμφανίζονται στον Κωδικό Αριθμό Εσόδων (ΚΑΕ) 0828 του Κρατικού Προϋπολογισμού με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας, η οποία επιτυγχάνεται με μια σειρά συγκροτημένων πολιτικών από την πολιτεία, μεταξύ των οποίων και οι πολιτικές μέσω του ΟΑΕΔ.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα έσοδα του ΚΑΕ 0828 διαμορφώθηκαν για το 2011, σε 289,2 εκατ. ευρώ, για το 2012, σε 282,2 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2013, έχουν προβλεφθεί έσοδα 243,35 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, η επιχορήγηση του ΟΑΕΔ από τον Τακτικό Προϋπολογισμό ανήλθε για το 2011, σε 764,4 εκατ. ευρώ, για το 2012, σε 499,1 εκατ. ευρώ, ενώ για το τρέχον έτος, έχουν εγγραφεί πιστώσεις ύψους 472 εκατ. ευρώ.