Η BP ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε. εντάχθηκε στις «STRONGEST COMPANIES IN GREECE» της ICAP Group, ως μια από τις πιο ισχυρές εταιρείες στην Ελλάδα, έτοιμη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις των καιρών και επιβεβαιώνοντας ότι η πιστοληπτική ικανότητά της είναι πραγματικά υψηλή.

Η BP Ελληνική Α.Ε. δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία λιπαντικών Αυτοκινήτου, Βιομηχανίας και Ναυτιλίας (με τα εμπορικά σήματα: BP, Castrol, Tribol, Optimol κ.α.) καθώς και στα καύσιμα Αεροπορίας, κατέχει δε, με μεγάλη διαφορά, την κορυφαία θέση στην αγορά λιπαντικών με μερίδιο άνω του 25%.
Οι «Strongest Companies in Greece» είναι οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται στις ισχυρότερες ζώνες πιστοληπτικής διαβάθμισης (rating scores) της ICAP Group.
Η ICAP Group αναγνωρίζεται τόσο από την Τράπεζα της Ελλάδας ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων, όσο και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως Αποδεκτή Πηγή Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων.

Δυνατότητα ένταξης στην κοινότητα «Strongest Companies in Greece» έχει μόνο μια στις δέκα επιχειρήσεις στην Ελλάδα.