Σύμφωνα με δημοσίευμα του «The economist» μέσα στην επόμενη 20ετία, ο παγκόσμιος πληθυσμός ηλικίας 65 ετών και άνω εκτιμάται ότι σχεδόν θα διπλασιαστεί από 600 εκατ. σε 1,1 δισεκατομμύριο.

Μία τέτοια τάση θα οδηγήσει σε βραδύτερους ρυθμούς ανάπτυξης, καθώς ο μεγαλύτερος αριθμός των συνταξιούχων θα ασκήσει ασφυκτικές πιέσεις στους προϋπολογισμούς. Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής φαίνεται να παρατείνει την περίοδο συνταξιοδότησης και όχι το χρονικό διάστημα εργασίας. Οι δείκτες απασχόλησης τείνουν να υποχωρούν ανάμεσα στους νεότερους, μη ειδικευμένους εργαζόμενους όταν οι μεγαλύτεροι, ειδικευμένοι εργαζόμενοι επιλέγουν να απασχολούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ο διαχωρισμός αυτός είναι ιδιαίτερα αισθητός στις ΗΠΑ όπου οι μορφωμένοι εργαζόμενοι της μεταπολεμικής περιόδου αναβάλλουν τη συνταξιοδότησή τους, ενώ οι νεότεροι και λιγότερο ειδικευμένοι άνθρωποι βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας. Τέλος, σε πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν εγκαταλείψει πολιτικές που κάποτε ενθάρρυναν τους μεγαλύτερους να συνταξιοδοτούνται νωρίτερα παρά αργότερα κάτι που στο μέλλον ενδέχεται να επηρεάσει περαιτέρω αρνητικά τους δείκτες απασχόλησης.