Η Λέσχη Επιχειρηματικότητας θεσμοθέτησε, με τη συμβολή και τη χρηματοδότηση του μέλους της Sir Στέλιου Χατζηϊωάννου, ιδρυτή της EasyGroup, το Βραβείο «Στέλιος Χατζηϊωάννου» για το επιχειρηματικό ξεκίνημα της χρονιάς.

Οργανωτικός και επιστημονικός συνεργάτης της συγκεκριμένης εποχής είναι το ALBA Graduate Business School.

Το άτομο, το οποίο θα βραβευθεί, θα λάβει, ως ενίσχυση των προσπαθειών του, το ποσό των €50.000 για να επενδυθεί στην επιχείρηση. Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στη διαδικασία της βράβευσης είναι:
1. Η ηλικία του υποψηφίου να είναι κάτω των 40 ετών.
2. Κατοχή τουλάχιστον του 50% των μετοχών της επιχείρησης από τον υποψήφιο και άσκηση της διοίκησης από αυτόν.
3. Η επιχείρηση του υποψηφίου να έχει ιδρυθεί τουλάχιστον δύο χρόνια πριν, αλλά όχι περισσότερα από πέντε.
4. Η επιχείρηση του υποψηφίου να απασχολεί κατά μέσο όρο την τελευταία διετία όχι λιγότερους από πέντε υπαλλήλους.
5. Η επιχείρηση του υποψηφίου να έχει κύκλο εργασιών το τελευταίο οικονομικό έτος τουλάχιστον €300.000.

Οι υποψήφιοι για το Βραβείο «Στέλιος Χατζηϊωάννου», προκειμένου να φτάσουν στο τελικό στάδιο επιλογής, θα πρέπει να δείξουν με πειστικό τρόπο ότι εντόπισαν μια ευκαιρία, βρήκαν νέους και διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης, ανέλαβαν κινδύνους και διατήρησαν το ρυθμό της δράσης τους σε υψηλά επίπεδα.

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί μέχρι την Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2008, στο ALBA Graduate Business School, Λεωφ. Αθηνάς & Άρεως 2Α, 16671, Βουλιαγμένη. Η φόρμα της οίησης υπάρχει στην ειδικά διαμορφωμένη ιστοσελίδα www.alba.edu.gr/stelios.