Οι προσπάθειες της βρετανικής κυβέρνησης να μειώσει το έλλειμμα του προϋπολογισμού θα έχει ως αποτέλεσμα την περικοπή 600.000 θέσεων εργασίας, σύμφωνα με στοιχεία του ανεξάρτητου Γραφείου ελέγχου του προϋπολογισμού (OBR).

Το Γραφείο, το οποίο συστάθηκε από τη νέα κυβέρνηση συνασπισμού της Βρετανίας ανέφερε ότι η γενική απασχόληση στο δημόσιο τομέα θα μειωθεί στα 4.92 εκατ. μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους 2015/2016 από τα 53.53 εκατ. που είναι φέτος. Σύμφωνα με το OBR, η γενική απασχόληση αναμένεται να αυξηθεί στα 30.23 εκατ. το 2015/2016 από τα 28.89 εκατ. που βρίσκεται φέτος.

Πηγή: Emea Business Monitor