Το εργασιακό στρες υπολογίζεται να κοστίσει στη Βρετανία φέτος περισσότερο από 673 εκατομμύρια λίρες αν υπολογίσει κανείς τις 13,5 εκατομμύρια ημέρες απουσιών που σχετίζονται με το άγχος.

Σύμφωνα με έρευνα που υλοποιήθηκε σε 2.013 εργαζόμενους από τη Βρετανική ασφαλιστική εταιρεία RSA, το 71% των Βρετανών βιώνουν αυξημένα επίπεδα στρες ενώ το 20% πιστεύει ότι λόγου του άγχους έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να πάθει κάποιο ατύχημα. Μάλιστα, στον τομέα κατασκευών το ποσοστό αυτό είναι αισθητά μεγαλύτερο αγγίζοντας το 35%.

Όσοι εργάζονται στο Λονδίνο τείνουν να νιώθουν περισσότερο αγχωμένοι, αφού το 87% του δείγματος δηλώνει ότι τον τελευταίο καιρό υφίσταται μεγαλύτερη πίεση.

Πηγή: HR Magazine