Τρεις νέες πιστοποιήσεις ISO, απέκτησε η Warply, διαθέτοντας πλέον συνολικά 7 στους σημαντικότερους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ειδικότερα, οι νέες αυτές πιστοποιήσεις αφορούν στο ISO 37001 κατά της δωροδοκίας και της διαφθοράς, στο ISO 45001 για την υγιεινή και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας και στο ISO 50001 που προϋποθέτει την ανάπτυξη πολιτικών μείωσης ενέργειας για οργανισμούς.

Οι παραπάνω προστέθηκαν στις άλλες 4 πιστοποιήσεις ISO που διαθέτει ήδη η εταιρεία, ήτοι τις ISO 9001 για τη διασφάλιση ποιότητας που έχει ως σκοπό τη διαρκή βελτίωση και την παροχή υψηλότερης ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών, ISO 27001 για την ασφάλεια των δεδομένων και ISO 22301 για επιχειρησιακή συνέχεια που διασφαλίζει την ποιότητα υπηρεσιών ανεξάρτητα αμπό ατυχή γεγονότα.

«Για μία εταιρεία όπως η Warply, με εκτεταμένες δραστηριότητες παγκοσμίως, έννοιες όπως η διασφάλιση της πληροφορίας και των οικονομικών στοιχείων φορέων και καταναλωτών είναι προαπαιτούμενο. Παράλληλα, έχουμε συμφωνήσει σε επίπεδο διοίκησης, ότι ζητήματα, όπως το περιβάλλον δε μας αφήνουν αμέτοχους παρότι για πολλούς κρίνονται ως προαιρετικά» δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο Γιάννης Δοξαράς, CEO της εταιρείας.