Νέα ψηφιακή πλατφόρμα λειτουργεί η Watt + Volt από τον Φεβρουάριο του 2021, μέσα από την οποία οι εργαζόμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν ηλεκτρονικά μια σειρά από εσωτερικές διαδικασίες, όπως η υποβολή αιτημάτων για άδειες, βεβαιώσεις κ.ά προς τη διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού.

Παράλληλα, η εν λόγω πλατφόρμα παρέχει στους εργαζόμενους τη δυνατότητα να έχουν πλήρη πρόσβαση στα αντίστοιχα στοιχεία μέσω ενός προσωποποιημένου προφίλ. Επίσης, η εταιρεία θα ξεκινήσει να εφαρμόζει μία νέα πλατφόρμα αξιολόγησης της απόδοσης, μέσω ενός ολοκληρωμένου εργαλείου που προσφέρει ακρίβεια, αντικειμενικότητα και τη δυνατότητα για συνεχή παρακολούθηση της απόδοσης των εργαζόμενων.

Τέλος η Watt + Volt έχει θέσει ως στόχο μέσα στο 2021 να αυξήσει το ανθρώπινο δυναμικό της κατά 50%, αναζητώντας 185 στελέχη πανελλαδικά, προκειμένου να ενισχύσει το δυναμικό της με καταρτισμένους συνεργάτες για να μπορεί να ανταποκρίνεται με τον καλύτερο τρόπο στις ανάγκες των πελατών της, μιας και πολλές από τις νέες θέσεις αφορούν τμήματα εξυπηρέτησης και εμπειρίας του πελάτη.