Ολοκληρώθηκε η εκδήλωση για την επίσημη έναρξη της λειτουργίας του ελληνικού παραρτήματος του οργανισμού Women Corporate Directors (WCD) που διοργάνωσε η KPMG την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας.

Ο οργανισμός WCD υποστηρίζει γυναίκες στελέχη σε ρόλους μη εκτελεστικού μέλους Διοικητικών Συμβουλίων, ενισχύει την υποψηφιότητα τους, εντοπίζει σχετικές ευκαιρίες και συμβάλλει στην ενδυνάμωσή τους.

Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Senior Partner της KPMG, Νικόλαος Βουνισέας με κεντρικό μήνυμα την αναγκαιότητα περισσότερων διορισμών των γυναικών στα Διοικητικά Συμβούλια και την αμέριστη υποστήριξή του μέσω του ρόλου του, στην επίτευξη των στόχων του οργανισμού, ενώ συντονίστριες αλλά και επίσημες Co-Chairs του WCD στην Ελλάδα ήταν η Ράνια Αικατερινάρη, Corporate Director σε 4 εταιρείες και Senior Advisor και η Βερώνη Παπατζήμου, Partner KPMG Consulting.

Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκαν ομιλίες από τις Jennifer Raynolds, Πρόεδρο του WCD διεθνώς και Jackie Daylor, Partner, KPMG US και global lead αυτής της δράσης. Μεταξύ των ομιλητών ήταν και η Angela Minas, Μέλος ΔΣ 3 εταιρειών του NYSE, καθώς και η Tina Mavraki, ιδρύτρια της Hellenic HOPE-UK Charity.