Η Χρυσάνθη Παλλάδα μιλά στο HR Professional για τη φιλοσοφία της Webhelp, τις D&I ενέργειες της εταιρείας και τους στόχους για το άμεσο μέλλον.

HR Professional: Η Webhelp διακρίνεται για την Think Human φιλοσοφία της. Ποιες είναι οι πρωτοβουλίες που πραγματοποιείτε ως προς το Diversity & Inclusion;
Χρυσάνθη Παλλάδα: Ο άνθρωπος βρίσκεται στον πυρήνα της εταιρικής μας φιλοσοφίας. «Κάνουμε τις επιχειρήσεις πιο ανθρώπινες» σημαίνει φροντίζουμε καλύτερα τους ανθρώπους μας και δεσμευόμαστε ενεργά για την οικοδόμηση μιας πιο ποικιλόμορφης εταιρείας σε όλες τις πτυχές της, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης των κοινοτήτων μας και της έμφασης στην επιτυχία των Webhelpers μας, οι οποίοι προέρχονται από όλα τα υπόβαθρα. Έτσι, δημιουργούμε μια ευνοϊκή βάση για την καλλιέργεια πρωτοβουλιών για τη διαφορετικότητα, όπως η εκπαίδευση ευαισθητοποίησης σε θέματα ασυνείδητων προκαταλήψεων, υποστηρίζουμε τις κοινότητές μας και τις σχετικές τοπικές ενώσεις και διευκολύνουμε την πρόσληψη, την κατάρτιση και την ανάπτυξη συναδέλφων που διαφορετικά δεν θα είχαν πρόσβαση ή προέρχονται από ένα μειονεκτικό περιβάλλον.

Ο μακροπρόθεσμος στόχος του Impact Sourcing είναι να αλλάξει η νοοτροπία των παραδοσιακών προσλήψεων και να επιφέρει αλλαγές στην ευρύτερη κοινωνία. Τέλος, επανεξετάζουμε τους τρόπους εργασίας μας, καθιστώντας τις εγκαταστάσεις μας προσβάσιμες σε όλους, επικοινωνώντας εσωτερικά και εξωτερικά με τρόπο που να αντανακλά την ποικιλομορφία μας, ενώ συνθέτουμε τις ομάδες μας και τις προάγουμε με ποικιλόμορφο και χωρίς αποκλεισμούς τρόπο.

HR P.: Τι σημαίνουν για εσάς οι ESG στόχοι;
X.Π: Στη Webhelp πιστεύουμε ότι κάνοντας τις επιχειρήσεις πιο ανθρώπινες, εξελίσσουμε και το επιχειρηματικό μας μοντέλο. Τέσσερις πυλώνες καθοδηγούν την εξέλιξή μας προς μια προηγμένη εταιρική υπευθυνότητα: O Άνθρωποs, o Πλανήτης, η Πρόοδος και η Προώθηση της Εκπαίδευσης και της Ενσωμάτωσης, μέσω των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος Think Human. Για παράδειγμα, η δέσμευση να γίνουμε μία εταιρεία με σταθερά αυξανόμενη ποικιλομορφία, η πρόσληψη προσωπικού με τρόπο που να έχει αντίκτυπο, διευρύνοντας τη δεξαμενή ταλέντων μας σε όλους τους πληθυσμούς, η ανακύκλωση των υπολογιστών μας ή η υιοθέτηση ηθικών συμπεριφορών στην καθημερινή μας ζωή, θα μας κάνουν μια διαφορετική και βιώσιμη εταιρεία για την οποία θα είμαστε υπερήφανοι. Το να επιτρέπουμε στο μοντέλο μας να εξελίσσεται για να επιτύχουμε το όραμά μας και να διατηρήσουμε μεγαλύτερο θετικό αντίκτυπο στον κόσμο μέσω των δεσμεύσεών μας, αποτελεί συλλογική μας ευθύνη. Έχει να κάνει με το ποιοι είμαστε, αλλά και με το τι κάνουμε, κάθε μέρα, στη Webhelp.

HR P.: Παρά την πανδημία, η εταιρεία προέβη σε προσλήψεις και επεκτείνεται σε νέο κτίριο. Ποιοι λόγοι σας ώθησαν σε αυτές τις ενέργειες;
X.Π: Πράγματι, μέσα στην καρδιά της πανδημίας, προσλάβαμε 600 άτομα, καθώς ο κορωνοϊός εκτόξευσε τη ζήτηση για υπηρεσίες τηλεφωνικών κέντρων, αλλά και διαδικτυακής εξυπηρέτησης πελατών. Η πλειονότητα των συναδέλφων μας σήμερα εργάζεται από το σπίτι, αλλά δεδομένων των ρυθμών ανάπτυξής μας, η επέκταση σε ένα δεύτερο κτίριο κρίθηκε αναγκαία. Πιστοί στις περιβαλλοντικές μας δεσμεύσεις, σύμφωνα με τις οποίες θέλουμε να δίνουμε το παράδειγμα σχεδιάζοντας και λειτουργώντας ένα μοντέλο εγκαταστάσεων με υψηλά πρότυπα βιωσιμότητας, επιλέξαμε ένα από τα ελάχιστα βιοκλιματικά κτίρια στην Ελλάδα, για να φιλοξενήσει το αυξανόμενο ανθρώπινο δυναμικό της Webhelp Hellas.

HR P.: Ποιοι είναι οι στόχοι της εταιρείας για το άμεσο μέλλον;
X.Π: Η Webhelp Hellas εστιάζει στη σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη. Σκοπεύουμε να συνεισφέρουμε στην τοπική οικονομία με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και κοινωνικά υπεύθυνων συνεργασιών. Προτεραιότητα αποτελεί και η προώθηση της αποστολής του Ιδρύματος Think Human στην Ελλάδα που εστιάζει στη δημιουργία ίσων ευκαιριών για την πρόσβαση στην εκπαίδευση και στην καταπολέμηση των κοινωνικών φραγμών μέσω της επαγγελματικής ένταξης.