Στις 26 Οκτωβρίου 2016 το Παγκόσμιο Οικονομικό Forum, με έδρα τη Γενεύη, δημοσιοποίησε την Έκθεση για το χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών στον πλανήτη με τίτλο «The Global Gender Gap Report 2016».

Η Έκθεση περιλαμβάνει εκτενή στατιστική καταγραφή της κατάστασης της ισότητας των φύλων σε 144 χώρες, εστιάζοντας σε τέσσερις βασικούς τομείς πολιτικής: την υγεία, την εκπαίδευση, την οικονομία και την πολιτική. Το βασικό συμπέρασμα της εν λόγω έκθεσης είναι ότι ο ρυθμός προόδου εξακολουθεί να παραμένει υπερβολικά αργός, με αποτέλεσμα ο μισός και πλέον πληθυσμός του πλανήτη να υφίσταται πολλαπλές διακρίσεις σε βάρος της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας του συνόλου της ανθρωπότητας.

Η έκθεση επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι οι γυναίκες σε ηλικία εργασίας συμμετέχουν στην επίσημη οικονομία σε ποσοστό 54% παγκοσμίως έναντι 81% των ανδρών. Αναφορικά με την προσφορά εργασίας χωρίς αμοιβή, το 34% αφορά τους άνδρες και το υπόλοιπο ποσοστό τις γυναίκες. Επιπρόσθετα, οι γυναίκες κατέχουν θέση στα διοικητικά συμβούλια εταιρειών κατά μέσο όρο σε ποσοστό μόλις 14% διεθνώς.

Από την άλλη, πέντε ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες εφαρμόζουν άμεσα ή έμμεσα το σύστημα της ποσόστωσης, έχουν καταφέρει να ξεπεράσουν το φράγμα του 30%: Ισλανδία, Νορβηγία, Γαλλία, Λετονία και Φινλανδία. Οι οικονομίες της Σλοβενίας, της Νορβηγίας και της Σουηδίας, θεωρούνται από τις πλέον ισότιμες και φιλικές με βάση τη διάσταση του φύλου στην ομάδα χωρών με υψηλό ΑΕΠ.

Εν τέλει, αναφορικά με την είσοδο των νέων στην αγορά εργασίας και το επίπεδο εκπαίδευσής τους, καταγράφονται τα εξής κενά: σχεδόν πλήρης ισότητα στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (αντίστοιχα μόλις 2% και 3% κενό μεταξύ των δύο φύλων) και 7% ανισότητα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ανησυχητικό ποσοστό ανισότητας μεταξύ των αποφοίτων θετικών, οικονομικών και τεχνολογικών επιστημών καταγράφεται διεθνώς σε βάρος της οικονομικής αναβάθμισης και ανεξαρτησίας των γυναικών: 47% κενό μεταξύ ανδρών και γυναικών αποφοίτων.