Η ανεργία και οι αυξανόμενες ανισότητες μεταξύ των πλουσίων και των φτωχών βρίσκονται στο κέντρο των ανησυχιών των ηγετών για το 2015, σύμφωνα με την ετήσια μελέτη με τίτλο «Προοπτικές της παγκόσμιας ατζέντας» που δημοσιεύθηκε από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ καταλαμβάνοντας τις δύο πρώτες θέσεις του καταλόγου με τις 10 κύριες τάσεις που αναμένουν για το 2015 αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις.

Πιο συγκεκριμένα στην Ευρώπη, τα πρόσωπα που λαμβάνουν τις αποφάσεις θέτουν επικεφαλής των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν για το 2015 την ενθάρρυνση της οικονομικής ανάπτυξης και της καινοτομίας, την ανεργία των νέων και τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας. Στη Β. Αμερική, η μείωση των ανισοτήτων, οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις και η κλιματική αλλαγή είναι μείζονος σημασίας. Στην Ασία οι κύριες προκλήσεις είναι οι γεωπoλιτικές εντάσεις, οι διαρθρωτικές οικονομικές μεταρρυθμίσεις και η διαχείριση του αυξανόμενου εξαστισμού, ενώ στη Λατινική Αμερική είναι η διαφθορά, η εκπαίδευση και οι αυξανόμενες ανισότητες. Τέλος, στη Μ. Ανατολή και τη Β. Αφρική, η επίμονη ανεργία των νέων, οι πολιτικές μεταβάσεις και οι κοινωνικές εντάσεις έρχονται επικεφαλής του καταλόγου με τις προκλήσεις του 2015.