Σε μία σειρά webinars που διοργανώνονται από το Πανεπιστήμιο του Vigo στην Ισπανία, στο πλαίσιο του έργου Worldplaces, θα συμμετέχει το Generation 2.0 for Rights, Equality and Diversity.

Σκοπός των εν λόγω διαδικτυακών σεμιναρίων, στα οποία αξιοποιείται η μεθοδολογία του Design Thinking, είναι η δημιουργία συνεργασίας μεταξύ μη κερδοσκοπικών και κερδοσκοπικών οργανισμών, ως προς τις προκλήσεις που υπάρχουν κατά την ένταξη γυναικών μεταναστευτικού προφίλ στην αγορά εργασίας.

Ειδικότερα, το Generation 2.0 for Rights, Equality and Diversity, σε συνεργασία με την Wella Company, θα διοργανώσει στις 15 Μαΐου το Webinar «Αναζήτηση υποψηφίων και προσλήψεις για την επιτυχή κάλυψη οργανικών αναγκών, χωρίς νομικούς κινδύνους και πρόσθετο γραφειοκρατικό φόρτο εργασίας για την επιχείρηση».

Το συγκεκριμένο, όπως και τα υπόλοιπα webinars του κύκλου αυτού, υλοποιούνται από το τμήμα διαδικτυακής εκμάθησης του Πανεπιστημίου του Vigo, ενώ θα εκδοθεί πιστοποιητικό σύντομου κύκλου μαθημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.