Οι εταιρείες σε όλο τον κόσμο επικεντρώνονται όλο και περισσότερο στην ευημερία και την υγεία του ανθρώπινου δυναμικού τους. Ωστόσο, για να προσδώσουν οι προσπάθειες, και οι σημαντικές επενδύσεις που συνεπάγονται, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, οι εργοδότες καλούνται να αφήσουν πίσω τις μεμονωμένες προσεγγίσεις του παρελθόντος και να σχεδιάσουν ολοκληρωμένα προγράμματα που συνδέουν μεταξύ τους τις πολλαπλές πτυχές της ζωής ενός εργαζομένου. Η επίτευξη αυτού του στόχου είναι κρίσιμης σημασίας για τη δημιουργία μίας εμπειρίας η οποία θα προσελκύει τα καλύτερα ταλέντα και θα διατηρεί το engagement των εργαζομένων τα επόμενα χρόνια.

Τα τελευταία χρόνια, ολοένα και περισσότερες εταιρείες φαίνεται ότι θεωρούν περισσότερο σημαντικό το wellbeing των ανθρώπων τους. Τι εννοούμε όμως με τον όρο αυτό και τι περιλαμβάνει; Σύμφωνα με την Αναστασία P. Rush, PhD, CEO Hellas EAP, Πρόεδρος Ελληνικού Παραρτήματος του Διεθνούς Συλλόγου Employee Assistance Professionals Association (EAPA Int.), Πρόεδρος Ελληνικού Κέντρου Εργασιακής Διαμεσολάβησης (ΕλλΚΕΔ), «ο όρος “employee wellbeing” αναφέρεται σε παράγοντες που καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από την εργασία και που η λήψη ή έλλειψη μέτρων για την αποτελεσματική διαχείρισή τους σε επίπεδο οργανισμού, επηρεάζει θετικά ή αρνητικά το γενικότερο επίπεδο υγείας, ασφάλειας και ευεξίας του ανθρώπινου δυναμικού. Η έννοια του wellbeing δεν επικεντρώνεται αποκλειστικά στις συνθήκες εργασίας ή στη σωματική υγεία αλλά συνδέεται άμεσα με μια εταιρική κουλτούρα ανθεκτικότητας και συνεχούς εξέλιξης σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, όπου το άτομο αναπτύσσει τις απαραίτητες work-life δεξιότητες, έτσι ώστε να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το στρες και τις καθημερινές προκλήσεις, να μπορεί να είναι αποδοτικό και δημιουργικό στην εργασία του, να συνεισφέρει στον κοινωνικό του περίγυρο και να έχει αυτό που ονομάζουμε ποιότητα προσωπικής και εργασιακής ζωής».

Η αναρρίχηση του wellbeing των εργαζομένων στις βασικές προτεραιότητες των εταιρειών είναι σήμερα αδιαμφισβήτητη. «Τα τελευταία χρόνια η συζήτηση αναφορικά με την υγεία και ευεξία (wellbeing) στον εργασιακό χώρο έχει ανέβει ψηλά στην ατζέντα της Διοίκησης των επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Το στοίχημα για τα στελέχη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού παραμένει να βρεθούν αξιόπιστες και ολιστικές λύσεις οι οποίες θα συμβάλλουν στο να αισθάνονται οι εργαζόμενοι ασφαλείς, υγιείς, χαρούμενοι και να επιλέξουν τα κατάλληλα εργαλεία/συστήματα που θα έχουν ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η παραγωγικότητα στο εργασιακό περιβάλλον», υποστηρίζει ο Γιώργος Λαμπρινός, CEO, GEP S.A. Ο ίδιος εξηγεί ότι «βασικός παράγοντας επιτυχίας, είναι η ηγεσία να αγκαλιάσει αυτή την κουλτούρα και να ενσωματώσει τις αρχές του “wellbeing” στην καθημερινή πρακτική διοίκησης των επιχειρήσεων και σε όλο τον οργανισμό και όχι μόνο να την χρηματοδοτεί. Τέλος, επειδή ο όρος “wellbeing” εμπεριέχει και το υποκειμενικό στοιχείο, κρίνεται απαραίτητο να γνωρίζουμε καλά τις ανάγκες των ανθρώπων μας και να παρέχουμε στοχευμένες υπηρεσίες που να έχουν νόημα και αξία για αυτούς, έτσι ώστε να κερδίσουν τη δέσμευσή τους και να γίνει η αλλαγή στον τρόπο σκέψης και στάση ζωής τους».

ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Έρευνες έχουν δείξει ότι ένα υγιές και αφοσιωμένο ανθρώπινο δυναμικό μπορεί να μειώσει σημαντικά το κόστος ανά εργαζόμενο. Σε οποιαδήποτε εταιρεία αυτό ισοδυναμεί με εξοικονόμηση αρκετών χρημάτων, γεγονός που με τη σειρά του μεταφράζεται σε αυξημένη απόδοση των επενδύσεων.

Η βελτίωση του wellbeing των εργαζομένων έχει πολλά οφέλη:

 • Αυξάνει την παραγωγικότητα των εργαζομένων: Με τη βοήθεια των πρωτοβουλιών wellbeing, οι εργαζόμενοι αισθάνονται σημαντικά πιο υγιείς – τόσο σωματικά όσο και ψυχικά. Με τη μείωση του άγχους, αυξάνεται η ενεργητικότητα για καλύτερες επιδόσεις.
 • Ενισχύει τη συνοχή της ομάδας: Οι πρωτοβουλίες ευεξίας περιλαμβάνουν ομαδικές δραστηριότητες, οι οποίες φέρνουν την ομάδα κοντά. Δίνει σε ολόκληρο τον οργανισμό ένα κοινό σκοπό για τον οποίο εργάζονται.
 • Δημιουργεί ένα θετικό περιβάλλον εργασίας: Η πρακτική εφαρμογή της ενσυνειδητότητας (mindfulness) και του διαλογισμού είναι πτυχές της βελτίωσης της ευημερίας στον χώρο εργασίας. Αυτές οι δραστηριότητες μειώνουν τα επίπεδα άγχους των εργαζομένων και δημιουργούν ένα γενικό θετικό περιβάλλον εργασίας εντός της εταιρείας.

Όπως επισημαίνει η Α. P. Rush «η σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων αποτελούν παράγοντες κλειδιά που καθορίζουν σημαντικούς δείκτες μιας επιχείρησης όπως παραγωγικότητα, απουσιασμός, παρουσιασμός, ηθικό, δέσμευση και κερδοφορία. Η διεθνής πρακτική όμως καταδεικνύει ότι οι εργοδότες οι οποίοι κινούνται πέρα από τα “τεχνικά” μέσα και εφαρμόζουν επιπρόσθετα διεθνώς αναγνωρισμένες καλές πρακτικές στον τομέα προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας και του wellbeing στο εργασιακό περιβάλλον όπως τα ΕΑΡ (Employee Assistance Programs), αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσα από τη βελτιστοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου τους. Διατηρούν υγιείς σωματικά και ψυχικά εργαζόμενους, που προσφέρουν υψηλής ποιότητας εργασία, κρατούν το ηθικό και τη δέσμευση σε υψηλό επίπεδο και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά τους. Από την άλλη πλευρά, ένα “ψυχολογικά” υγιές εργασιακό περιβάλλον, δίνει τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να αποκτήσουν ένα ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα, να μειώσουν τις πιθανότητες εμφάνισης ασθενειών και πρόκλησης ατυχημάτων και λαθών και να απολαμβάνουν ένα καλύτερο επίπεδο σωματικής, πνευματικής και ψυχικής υγείας. Άρα μιλάμε για καλύτερη ποιότητα ζωής».


ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Οι εταιρείες που θέλουν να διασφαλίσουν και να ενισχύσουν την υγεία και την ευεξία των εργαζομένων θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους κάποιες από τις σημαντικότερες τάσεις, προκειμένου οι σχετικές επενδύσεις και προγράμματα να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις των εργαζομένων και να αποκομίσουν τα προσδοκώμενα οφέλη. Και αυτό γιατί η ύπαρξη ενός ασφαλούς χώρου εργασίας και η οικονομική ασφάλεια δεν είναι πλέον αρκετά.

Αλλαγή της εστίασης των προγραμμάτων ευεξίας
Όταν οι εταιρείες άρχισαν να υλοποιούν wellbeing προγράμματα, η εστίαση ήταν κυρίως σε δράσεις για τη διακοπή του καπνίσματος ή την απώλεια βάρους. Πλέον τα προγράμματα ευεξίας έχουν εξελιχθεί σημαντικά, και δεν εστιάζουν μόνο στη σωματική υγεία. Οι εργοδότες σήμερα χρησιμοποιούν τα εταιρικά wellbeing προγράμματα για να ενισχύσουν το engagement των εργαζομένων και να βελτιώσουν τη φήμη τους ως εργοδότες. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσα από τον συνδυασμό των περισσότερο παραδοσιακών wellbeing προσπαθειών με τις προσπάθειες για την ανάπτυξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των ανθρώπων.

Οι στόχοι για την ευεξία και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας μπορούν να συνδυαστούν προκειμένου να δημιουργήσουν ένα πιο θετικό περιβάλλον εργασίας και επιτυχημένους εργαζόμενους. Αυτή η ιδέα του συλλογικού wellbeing δεν συμβάλλει μόνο στην υποστήριξη ενός υγιούς ανθρώπινου δυναμικού, αλλά μπορεί ακόμα να ενισχύσει τη φήμη μίας εταιρείας η οποία δείχνει έμπρακτα ότι φροντίζει τους ανθρώπους της. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι πρωτοβουλίες για την ευεξία και την ευημερία θα αρχίσουν ολοένα και περισσότερο να περιλαμβάνουν πτυχές όπως είναι το learning & development, η αναγνώριση των εργαζομένων και ο σχεδιασμός του χώρου εργασίας. Για τις εταιρείες που επιθυμούν να ενισχύσουν τις recruiting και retention προσπάθειες, η μετατόπιση της εστίασης στη συλλογική ευημερία μπορεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο όπλο για την επίτευξη του στόχου της αυτού.

Περισσότερο προσωποποιημένες εμπειρίες
Οι εργαζόμενοι αναζητούν πλέον εξατομικευμένες εμπειρίες από τα εταιρικά προγράμματα wellbeing. Άλλωστε, σε ό,τι αφορά στην ευημερία και στην ευεξία δεν χωράνε λογικές και προσεγγίσεις τύπου «οne-size-fits-all». Οι πρωτοβουλίες ευεξίας που είναι σημαντικές για έναν εργαζόμενο μπορεί να μην είναι σημαντικές για κάποιον άλλο. Το ταξίδι κάθε εργαζόμενου σε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής είναι μοναδικό και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως τέτοιο. Η επίτευξη του στόχου παροχής περισσότερο προσωποποιημένων εμπειριών στους εργαζόμενους περνάει μέσα από τη διεύρυνση της χρήσης περισσότερων ψηφιακών πλατφορμών για τη φιλοξενία των προγραμμάτων ευεξίας.

Η χρήση τέτοιου είδους πλατφορμών θα βοηθήσει τους εργοδότες να καθορίσουν συγκεκριμένους στόχους και δραστηριότητες ευεξίας για κάθε εργαζόμενο, με βάση την τρέχουσα κατάσταση της υγείας τους, τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις του. Για παράδειγμα, τα σχετικά δεδομένα μπορούν εύκολα να συλλεχθούν μέσω της ενοποίησης των εργαλείων παρακολούθησης της φυσικής κατάστασης με ένα wellness portal. Αυτές οι τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διασύνδεση εργαζομένων με παρόμοιους στόχους υγείας και ευεξίας, καθώς και για την υποστήριξη και ανταμοιβή της ατομικής προόδου. Οι εργοδότες μπορούν να αναμένουν υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής όταν ακολουθούν μία περισσότερο εξατομικευμένη προσέγγιση για το wellbeing των εργαζομένων.

Έμφαση στην ψυχική υγεία
Τα προγράμματα διασφάλισης και ενίσχυσης της ψυχικής υγείας γίνονται περισσότερο δημοφιλή από ποτέ στο παρελθόν. Παρά το γεγονός ότι η ψυχική υγεία αποτελούσε -και σε κάποιο βαθμό εξακολουθεί να αποτελεί- ταμπού τόσο για την κοινωνία όσο και για τους χώρους εργασίας, σήμερα ολοένα και περισσότεροι εργοδότες στρέφονται στην εκπαίδευση γύρω από την ψυχική υγεία ως κομμάτι των wellbeing προγραμμάτων τους. Με το 84% των εργαζομένων να αντιμετωπίζουν σωματικά, ψυχολογικά ή συμπεριφορικά συμπτώματα κακής ψυχικής υγείας -όπως έδειξε μελέτη της Deloitte που δημοσιεύτηκε πέρυσι-, είναι παραπάνω από σημαντικό να απαλείψουμε το στίγμα της ψυχικής ασθένειας στον χώρο εργασίας.

Πολλές εταιρείες σήμερα δείχνουν τον δρόμο, δίνοντας έμφαση στη σημασία της ψυχικής υγείας στα προγράμματα wellbeing που υλοποιούν και συμπεριλαμβάνοντας στόχους που βοηθούν στην προαγωγή του ψυχικού wellbeing. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το επόμενο διάστημα όλο και περισσότερες εταιρείες θα καθιερώσουν μέρες ψυχικής υγείας, θα παρέχουν βοήθεια ή θα καλύπτουν υπηρεσίες θεραπείας και συμβουλευτικής και θα ενθαρρύνουν τους εργαζόμενους να φροντίζουν τον εαυτό τους και σε αυτό το επίπεδο.

Keeping wellness simple
Στο επόμενο διάστημα ολοένα και περισσότερα workplace wellness προγράμματα θα μεταβούν σε μία περισσότερο «less is more» προσέγγιση. Ένας πιθανός λόγος που οι εργοδότες δεν βλέπουν τα επίπεδα συμμετοχής που θα ήθελαν στα σχετικά προγράμματα της εταιρείας, είναι επειδή αυτά είναι πολύ περίπλοκα. Οι εργαζόμενοι επιθυμούν απλές και απλοποιημένες δράσεις και στόχους ευεξίας – πιθανότητα γιατί έχουν ήδη αρκετά στις πλάτες τους. Το τελευταίο πράγμα που θα ήθελαν οι εταιρείες να κάνουν είναι να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο το stress των ανθρώπων τους ζητώντας τους να ολοκληρώσουν πολύπλοκες δράσεις. Τα wellbeing προγράμματα στον χώρο εργασίας μπορούν να απλουστευθούν εστιάζοντας σε πέντε βασικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην επιτυχία: προσβασιμότητα, επικοινωνία, εκτίμηση υγείας, screenings και εκπαίδευση γύρω από την υγεία. Η απλότητα και η εξάλειψη της πολυπλοκότητας μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής και μικρότερη σύγχυση γύρω από τις πρωτοβουλίες για την ευεξία.


Εστίαση στον ύπνο
Οι εργοδότες έχουν συνειδητοποιήσει τη σημασία του καλού και ομαλού βραδινού ύπνου, αφού ο ύπνος είναι εξίσου σημαντικός με τη διατροφή και την άσκηση για την υγεία του ανθρώπινου οργανισμού. Οι καλά ξεκούραστοι εργαζόμενοι αποδίδουν τελικά καλύτερα. Δυστυχώς, πολλοί εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης σήμερα στερούνται τον ύπνο, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η εργασία τους. Μελέτη που διεξήχθη από την RAND Corporation το 2016 δείχνει ότι η στέρηση του ύπνου των εργαζομένων κοστίζει στους εργοδότες στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής περίπου 411 δισεκατομμύρια δολάρια τον χρόνο. Η μελέτη διαπίστωσε επίσης ότι η έλλειψη ύπνου οδηγεί σε χαμηλότερα επίπεδα παραγωγικότητας, καθώς και υψηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι ειδικοί εκτιμούν ότι στο άμεσο μέλλον θα βλέπουμε ολοένα και περισσότερους εργοδότες να εκπαιδεύουν τους εργαζομένους τους για τις βλαβερές συνέπειες της έλλειψης ύπνου και ακόμη να προσθέτουν σχετικές δράσεις στα προγράμματα ευεξίας. Ορισμένες από τις κορυφαίες εταιρείες έχουν ήδη προχωρήσει σε προσαρμογές προκειμένου να βοηθήσουν τους ανθρώπους τους να ξεκουράζονται περισσότερο, δημιουργώντας δωμάτια ανάπαυσης και ύπνου μέσα στις εγκαταστάσεις τους. Οι ευέλικτες ώρες εργασίας μπορούν επίσης να βοηθήσουν τους εργαζόμενους να καλύψουν την έλλειψη ύπνου και ξεκούρασης.

Τεχνητή νοημοσύνη και ευεξία
Φαίνεται ότι οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης πλέον βρίσκουν τον δρόμο τους στην εταιρική ευεξία. Οι ειδικοί προβλέπουν ότι το λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται να αποτελέσει εξέχον συστατικό του HR και του wellbeing, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό των τάσεων και την ακριβή πρόβλεψη για το μέλλον. Οι εργοδότες μπορούν να αξιοποιήσουν αυτή την τεχνολογία για να συλλέγουν και να αναλύουν τεράστιους όγκους δεδομένων για τη βελτίωση των wellbeing πρωτοβουλιών. Το λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης θα είναι σε θέση να παρέχει καλύτερη προσωποποίηση καθώς και να βελτιώσει την ταχύτητα ανταπόκρισης στις ανάγκες των εργαζομένων. Οι εικονικοί πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης είναι μία άλλη προοπτική για τους εργαζόμενους που θα επενδύσουν σε λύσεις τεχνητής νοημοσύνης. Οι εργοδότες θα μπορούσαν δυνητικά να χρησιμοποιήσουν τα τροφοδοτούμενα από την τεχνητή νοημοσύνη chatbots για να βοηθήσουν τους εργαζόμενους με προβληματισμούς και ερωτήματα σχετικά με τη διατροφή, τη διαχείριση ασθενειών και ευρύτερα τη διαχείριση ενός υγιούς τρόπου ζωής. Αυτά τα chatbots θα είναι διαθέσιμα 24 ώρες την ημέρα, εφτά ημέρες την εβδομάδα σε οποιαδήποτε φορητή συσκευή – καθιστώντας το wellness ακόμα πιο εύκολο για τους εργαζόμενους.

Υγιεινοί αυτόματοι πωλητές
Οι αυτόματοι πωλητές ενδέχεται να κάνουν δυναμική επιστροφή στους χώρους εργασίας στο άμεσο μέλλον. Ενώ οι παραδοσιακοί αυτόματοι πωλητές που παρείχαν αναψυκτικά, γλυκά και λιπαρά σνακ έχουν απομακρυνθεί από τις περισσότερες με συνείδηση για τη σημασία της υγείας εταιρείες, ένα νέου είδους μηχάνημα αυτόματης πώλησης έχει κάνει την εμφάνισή του. Οι «υγιεινοί» αυτόματοι πωλητές είναι εφοδιασμένοι με θρεπτικά σνακ, όπως ξηροί καρποί, αποξηραμένα φρούτα, φρέσκα λαχανικά και υγιεινά ροφήματα. Η επένδυση σε έναν υγιεινό αυτόματο πωλητή θα μπορούσε να είναι ένας πολύ καλός τρόπος για την ενίσχυση μίας κουλτούρας για την υγεία στον χώρο εργασίας. Οι εργαζόμενοι είναι πιο πιθανό να καταναλώνουν περισσότερο υγιεινές τροφές αν αυτές είναι εύκολα διαθέσιμες στην κουζίνα ή τους διαδρόμους της εταιρείας.

Η ΣΚΛΗΡΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ WELLBEING ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Οι εταιρείες δείχνουν πλέον να έχουν συνειδητοποιήσει την ανάγκη να συμβάλλουν στη διασφάλιση της υγείας και της ευεξίας των εργαζομένων τους και επενδύουν περισσότερο σε σχετικά προγράμματα. Για παράδειγμα, η μέση αμερικανική εταιρεία σήμερα προσφέρει γύρω στα 15 διαφορετικά προγράμματα για την υποστήριξη του σωματικού και ψυχικού wellbeing των εργαζομένων της. Ωστόσο, σύμφωνα με την Willis Towers Watson Global Benefits Attitudes Survey (GBAS), οι τρέχουσες προσεγγίσεις δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές: λιγότερο από το ένα τρίτο των εργαζομένων που συμμετείχε (32%), πιστεύει ότι τα προγράμματα wellbeing των εταιρειών τους τούς ενθαρρύνουν να διάγουν ένα υγιή τρόπο ζωής και λιγότεροι από τους μισούς (περίπου το 40%) λένε ότι τα προγράμματα αυτά ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.

Παρά το αρνητικό feedback, οι εργαζόμενοι δεν υποστηρίζουν ότι αυτές οι πρωτοβουλίες είναι «κακές», απλώς ότι τους είναι αδιάφορες. Σύμφωνα με την έρευνα, ελάχιστοι εργαζόμενοι θα πρότειναν σε κάποιον άλλο τις πρωτοβουλίες του εργοδότη τους για την υγεία και την ευεξία. Την ίδια στιγμή, όμως, λίγοι εργαζόμενοι αντιστέκονται ενεργά σε αυτά τα προγράμματα. Στην πραγματικότητα, λιγότεροι από το ένα τρίτο των εργαζομένων υποστηρίζουν ότι τα wellbeing προγράμματα της εταιρείας τους δεν είναι αποτελεσματικά – η πλειοψηφία απλώς δεν «συγκινείται» από αυτά που βλέπει. Σημαίνει αυτό ότι οι σημαντικές προσπάθειες των Διοικήσεων Ανθρώπινου Δυναμικού και των εταιρειών να εισάγουν τέτοια προγράμματα είναι απλώς μία σπατάλη χρόνου και χρημάτων; Είναι ώρα οι εταιρείες να εγκαταλείψουν τις wellbeing προσπάθειές τους; Η απάντηση είναι φυσικά αρνητική.

Η υγεία και η ευεξία παραμένει μία σημαντική προτεραιότητα για τους εργαζομένους και επιθυμούν τη βοήθεια των εργοδοτών τους. Περίπου τα δύο τρίτα των εργαζομένων σε όλο τον κόσμο συμφωνούν ότι οι εργοδότες έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν σε ό,τι αφορά στην παροχή βοήθειας για τη διαχείριση της υγείας τους. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι εταιρείες θα πρέπει να εξετάσουν και να καταλάβουν γιατί αυτά τα προγράμματα δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού τους και να αναζητήσουν τρόπους που θα τα καταστήσουν πιο αποτελεσματικά.

Τι μπορούν να κάνουν τα τμήματα Ανθρωπίνου Δυναμικού και οι εταιρείες προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι τα wellbeing προγράμματά τους συνδέονται καλύτερα με τους εργαζόμενους;


Ακολουθήστε μία ολιστική προσέγγιση
Μέχρι σήμερα, τα wellbeing προγράμματα είθισται να εστιάζουν σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα κάθε φορά. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι συχνά είναι αντιμέτωποι με μία σειρά από προβλήματα, συμπεριλαμβανομένης της σωματικής υγείας, της συναισθηματικής ευεξίας και οικονομικών ανησυχιών. Ας πάρουμε για παράδειγμα έναν εργαζόμενο που έχει παραπάνω κιλά, δυσκολίες στον ύπνο και ως συνέπεια κάποιων θεμάτων υγείας έχει και ανησυχίες προς τα οικονομικά του. Κάποιοι εργοδότες μπορεί να προσφέρουν πέντε διαφορετικά προγράμματα για να βοηθήσουν αυτό τον εργαζόμενο. Και ενώ αυτό είναι μία μεγάλη βοήθεια, ταυτόχρονα αποτελεί και πρόκληση. Θα μπορούσε να σημαίνει την εγγραφή σε πέντε διαφορετικά προγράμματα ή παρόχους προγραμμάτων, κάθε ένα από τα οποία παρέχει μία διαφορετική εμπειρία και προσφέρει ένα ποικίλο σύνολο υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε διαφορετικούς coach υγείας ή online πλατφόρμες, τα οποία δεν είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους. Είναι εμφανές ότι, για να διαπιστώσουν τα προσδοκώμενα οφέλη, οι εργοδότες θα πρέπει να βρουν τρόπους να παρέχουν ολοκληρωμένα προγράμματα τα οποία είναι προσαρμοσμένα στις μοναδικές ανάγκες και περιστάσεις κάθε εργαζόμενου.

Διαχειριστείτε προσεκτικά τις εξατομικευμένες επικοινωνίες
Τα τρέχοντα προγράμματα σχεδιάζονται συχνά με επίκεντρο τη μείωση του κόστους και την επισήμανση των προβλημάτων των εργαζομένων – προβλήματα που οι εργαζόμενοι συχνά γνωρίζουν ήδη πολύ καλά. Το να τους υπενθυμίζεται συνεχώς σχετικά με το τι είναι λάθος, είναι ένας γρήγορος τρόπος να απομακρυνθούν. Μόλις περίπου το ένα τρίτο των εργαζομένων επιθυμεί προσωποποιημένα μηνύματα από τους εργοδότες του σχετικά με την υγεία του και προτιμά να τα διαχειρίζεται εκείνο. Οι εργαζόμενοι επιθυμούν να έχουν μεγαλύτερο έλεγχο στον τρόπο με τον οποίο λαμβάνουν πληροφορίες και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν το πρόβλημα.

Μην βασίζεστε μόνο στα οικονομικά κίνητρα
Πολλές εταιρείες μπορεί να προσφέρουν οικονομικά κίνητρα προκειμένου να ενισχύσουν τη συμμετοχή στα wellbeing προγράμματα. Πρόκειται για μία τακτική ιδιαίτερα διαδεδομένη στις αμερικανικές εταιρείες, η οποία όμως δεν περιορίζεται μόνο στις ΗΠΑ αλλά ακολουθείται και σε άλλες αγορές. Και ενώ αυτή η «καρότο και μαστίγιο» προσέγγιση μπορεί να επιδράσει θετικά στην αύξηση της συμμετοχής, η επίδραση αυτή είναι τις περισσότερες φορές βραχυπρόθεσμη. Αν καθιερωθούν, τα κίνητρα αυτά είναι δύσκολο να καταργηθούν μετά –και μπορεί πολλοί εργαζόμενοι να τα θεωρήσουν δικαίωμά τους στο τέλος. Στην πραγματικότητα, όπως έδειξε η Global Benefits Attitudes Survey, σχεδόν οι μισοί Αμερικανοί λένε ότι δεν θα συμμετείχαν σε ένα πρόγραμμα υγείας και ευεξίας χωρίς οικονομικό κίνητρο. Το αντίστοιχο ποσοστό στις υπόλοιπες χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα, αν και μικρότερο, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι εταιρείες θα πρέπει να αναζητήσουν άλλους τρόπους κινητοποίησης των εργαζομένων σε ό,τι αφορά στα wellbeing προγράμματα. Τα οικονομικά κίνητρα έχουν τον ρόλο τους, ωστόσο δεν παύει να αποτελούν ένα δαπανηρό τρόπο για την επίτευξη τελικά ελαφρώς υψηλότερων ποσοστών συμμετοχής. Η εστίαση σε άλλες επιλογές, όπως είναι η δημιουργία ενός υγιούς χώρου εργασίας επιφέρει πιο μόνιμα αποτελέσματα.

Εστιάστε στην τεχνολογία
Τα ευρήματα της Global Benefits Attitudes Survey δείχνουν ότι τρεις στους πέντε εργαζόμενους χρησιμοποιούν εφαρμογές και wearable συσκευές για να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται την υγεία τους στην προσωπική τους ζωή. Αυτό δημιουργεί στις εταιρείες μία νέα ευκαιρία για την ενίσχυση της συμμετοχής και της δέσμευσης. Σήμερα, τα προγράμματα που αφορούν στην υγεία και στην ευεξία σπάνια είναι προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε εργαζομένου. Η τεχνολογία, όμως, προσφέρει τη δυνατότητα στους εργοδότες να εξατομικεύσουν τα προγράμματα ώστε να καλύπτουν τις πολλαπλές πτυχές της ζωής ενός εργαζόμενου και να προσφέρουν το είδος της εμπειρίας που όλοι πλέον προσδοκούμε στην καθημερινότητά μας. Τα σωστά online εργαλεία, όπως οι εφαρμογές στα κινητά που παρακολουθούν μία κατάσταση υγείας, τα επίπεδα δραστηριότητας ή ενισχύουν την ανθεκτικότητα στο άγχος, βοηθούν τους εργαζόμενους να λαμβάνουν τεκμηριωμένες και σωστές αποφάσεις σχετικά με την ευημερία τους και την υγεία τους, βασιζόμενοι πάντα στις δικές τους ανάγκες και στις κατάλληλες στιγμές.

Χρησιμοποιείστε το εργασιακό περιβάλλον για την προώθηση υγιούς συμπεριφοράς
Ένα από τα βασικότερα ευρήματα της έρευνας είναι ότι η ύπαρξη υπηρεσιών υγείας και ευεξίας εντός ή κοντά στον χώρο εργασίας είναι μία σημαντική ώθηση στο engagement των εργαζομένων αναφορικά με την υγεία και την ευεξία. Αυτές οι υπηρεσίες σπουδαιολογούνται από τους εργαζόμενους τόσο πολύ ώστε διπλασιάζονται οι πιθανότητες να αξιολογήσουν θετικά τις ευρύτερες προσπάθειες της εταιρείας για το wellbeing. Ωστόσο, το θέμα δεν είναι μόνο η παροχή βολικών εργαλείων και υπηρεσιών. Η επιτυχία σε αυτό το θέμα έγκειται στη δημιουργία και παροχή ενός περιβάλλοντος το οποίο θα ενθαρρύνει τις υγιείς συμπεριφορές, όπου οι managers θα είναι υποστηρικτικοί και όπου η ενθάρρυνση και οι κοινωνικοί κανόνες χρησιμοποιούνται ώστε να καταστεί η συμμετοχή στα wellbeing προγράμματα κομμάτι της εταιρικής κουλτούρας.


WELLBEING ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Οι ελληνικές επιχειρήσεις φαίνεται ότι δεν αποτελούν εξαίρεση και ακολουθούν τις διεθνείς τάσεις που θέλουν τις εταιρείες να εστιάζουν στην ενίσχυση της υγείας και της ευεξίας των εργαζομένων. Σύμφωνα με τον Γ. Λαμπρινό, «η τάση ενίσχυσης του “wellbeing” γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής, τόσο στις ελληνικές όσο και στις πολυεθνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Στην περίπτωση των πολυεθνικών θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι διαδικασίες είναι περισσότερο συντονισμένες λόγω και του ότι συχνά δίνονται κατευθυντήριες γραμμές και χρηματοδότηση από το εξωτερικό στο πλαίσιο μιας διεθνούς καμπάνιας με συγκεκριμένους άξονες δράσεις και στόχους σε επιλεγμένους τομείς ενίσχυσης της υγείας και ευεξίας. Αλλά και σημαντικό μέρος των επιχειρήσεων της χώρας μας φαίνεται πως ακολουθεί τα παραδείγματα και τις καλές πρακτικές αυτές, αναπτύσσοντας όλο και περισσότερο δράσεις που έχουν να κάνουν με την Υγεία, την Ασφάλεια και την ευεξία στον χώρο εργασίας. Ένα επίσης θετικό γεγονός που παρατηρούμε, είναι ότι ολοένα και περισσότερο γίνεται αντιληπτή από τη διοίκηση και τα στελέχη των επιχειρήσεων, η ολιστικότητα του όρου wellbeing που καλύπτει όλες τις πτυχές και ανάγκες του ανθρώπινου παράγοντα και επιφέρει μόνο θετικά αποτελέσματα σε επίπεδο ατόμου, επιχείρησης και κοινωνικού συνόλου ευρύτερα».

CASE STUDY

  ΕΥWIND, ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ «ΕΥ-ΖΗΝ»
  Για όλους εμάς στη WIND, η Κοινωνική Υπευθυνότητα είναι κομμάτι του DNA μας

Ο αθλητισμός, ο εθελοντισμός και η φροντίδα των εργαζομένων μας δεν λείπουν ποτέ από το πλάνο εσωτερικών δράσεων της εταιρείας με αποτέλεσμα η δημιουργία ενός τέτοιου προγράμματος δραστηριοτήτων υγείας και ευεξίας να μην αποτελεί έκπληξη!

Ο λόγος για το «ευWIND», που «γεννήθηκε» από τους ίδιους τους εργαζόμενους, μέσα από δικές τους ιδέες και προτάσεις, μέσα από τις δικές τους ιδιαίτερες δεξιότητες που θέλουν να αξιοποιήσουν και να προσφέρουν προς όφελος όσων άλλων συναδέλφων ενδιαφέρονται. Το ευWIND σήμερα φιλοξενεί πρωταθλήματα ποδοσφαίρου και μπάσκετ, μαθήματα yoga και αυτοάμυνας, πεζοπορίες στη φύση, την ευWIND band, εργαστήρια φωτογραφίας, ακαδημία γονέων, ομάδες διακοπής καπνίσματος. Δραστηριότητες με συμμετοχές που πλησιάζουν τον συνολικό αριθμό των συναδέλφων μας.

Τι κερδίσαμε δύο χρόνια μετά;

 • Καλύτερη υγεία και ισορροπία
 • Συνεχή μάθηση και εξέλιξη
 • Ανάπτυξη της δημιουργικότητάς μας
 • Καλλιέργεια του εθελοντισμού
 • Ακόμα ισχυρότερο πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας
 • Περιβάλλον εργασίας ανοιχτό στις δραστηριότητες που αγαπάμε

Όπως, χαρακτηριστικά περιγράφει η Αγγελική από το λογιστήριο, «ακόμα κι αν στην αρχή ένιωθα αμηχανία που βρέθηκα με συναδέλφους που πριν δεν γνώριζα, πλέον τους θεωρώ κομμάτι της καθημερινότητάς μου!».

«Οι αίθουσες των συναντήσεων δεν είναι πια ίδιες, μεταμορφώνονται δίνοντάς μας την ευκαιρία να αδειάσουμε το μυαλό μας» συμπληρώνει ο Πέτρος από την ομάδα του Βusiness Mobile Marketing.

Η Γεωργία από την ομάδα Business CRM, πάντα ήθελε να ασχοληθεί με τη φωτογραφία και με χαρά συμμετέχει στα μαθήματα και στις φωτογραφικές εξορμήσεις, ενώ ο Γιώργος που εργάζεται στην ίδια ομάδα και παράλληλα είναι κιθαρίστας της «ευWIND Band» περιμένει πως και πως την επόμενη πρόβα, είναι η ευχάριστη πινελιά μέσα στη ρουτίνα της εβδομάδας.

Ο Μιχάλης από την ομάδα Postpaid Marketing, περιμένει τόσο τις Πέμπτες που πραγματοποιείται το πρωτάθλημα μπάσκετ όσο και την επόμενη μέρα που οι «μπασκετικές» συζητήσεις συνεχίζονται και εκτός γηπέδου.

Έτσι, η θετική ενέργεια επιστρέφει στο γραφείο γιατί όπως εξηγεί η Ελίνα από το Customer Contact Center «οι σχέσεις και η συνεργασία μου με ανθρώπους που πλέον γνωρίζω, σε τμήματα με τα οποία προηγουμένως είχα επαφή μόνο μέσω email, έχουν βελτιωθεί εντυπωσιακά».

Και αυτά είναι μόνο η αρχή για τον Κωνσταντίνο, graduate trainee και μέλος της ποδοσφαιρικής ομάδας WINDelona, καθώς «η παρακίνηση που νιώθουμε να προτείνουμε, να συμμετέχουμε και να ανακαλύπτουμε νέες δραστηριότητες μας κάνει περισσότερο δημιουργικούς».

Κι αν αναρωτιέστε ποια θα είναι η επόμενη νέα δραστηριότητα ευWIND, η Ελίνα προτείνει τη δημιουργία θεατρικής ομάδας που βοηθάει την εκτόνωση συναισθημάτων και στην περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων.