Με αφορμή το Ευρωπαϊκό έτος γήρανσης του ενεργού πληθυσμού, όπως έχει ανακηρύξει η Ευρωπαϊκή Ένωση το έτος 2012, ο Όμιλος Adecco, δημοσίευσε White Paper με τίτλο «Ήρθε η ώρα να προωθήσουμε την πολυμορφία των ηλικιών στην εργασία» που διαπραγματεύεται τη διαχείριση της ηλικίας τόσο στις Ευρωπαϊκές πολιτικές απασχόλησης όσο και στους δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς.

Το White Paper του Ομίλου Adecco παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Forum απασχόλησης που έλαβε χώρα στις 22 & 23 Νοεμβρίου 2011 στις Βρυξέλλες και παρουσιάζει τις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες της αγοράς εργασίας σε σχέση με την απασχόληση ανθρώπινου δυναμικού μεγαλύτερης ηλικίας.

Μετά από μία επισκόπηση των δημογραφικών στοιχείων και των απαραίτητων στρατηγικών αλλαγών για την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας, ο Όμιλος Adecco καταδεικνύει τα απαραίτητα βήματα για την εφαρμογή μιας πολιτικής προώθησης της ηλικιακής πολυμορφίας εντός των εταιρειών. Η έκθεση αποτυπώνει τη μετάβαση από μία πολιτική πρόωρης εξόδου από την αγορά εργασίας στην επιμήκυνση της διάρκειας ενεργής απασχόλησης.

Φαίνεται ότι παρά τα διάφορα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί εξακολουθεί να μην έχει επιτευχθεί ο στόχος της συνθήκης της Λισσαβόνας 2000 που ήταν να περάσουμε σε ένα ποσοστό απασχόλησης ύψους 50% στην κατηγορία 55-64 ετών. Σε ανακοίνωσή της τον Μάρτιο του 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε ως νέο στόχο τη μετάβαση του ποσοστού απασχόλησης από 69% στο 79% μέχρι το 2020, για την κατηγορία 20-64 ετών.

«Η επιμήκυνση της ενεργής και διαρκούς απασχόλησης κρίνεται αναγκαία για την Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας καθώς η αύξηση του προσδόκιμου ζωής και η αλλαγή των δημογραφικών στοιχείων είναι μια πρόκληση που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε άμεσα» δήλωσε ο Χρήστος Μισαηλίδης, Zone Director Eastern Europe & Middle East και Διευθύνων Σύμβουλος Adecco Ελλάδας, και συμπλήρωσε: «Ο Όμιλος Adecco έχει δεσμευτεί από το παρόν White Paper να συμβάλλει στην κοινωνική καινοτομία, παρέχοντας λύσεις για την εξασφάλιση της εργασιακής απασχόλησης όλων των εργαζομένων, ανεξαρτήτως ηλικίας, καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας».

Ο Όμιλος Adecco για πολλά χρόνια αγωνίζεται ενάντια σε κάθε μορφή εργασιακής διάκρισης και μεριμνεί για τη δημιουργία μίας πολιτικής προώθησης της ηλικιακής πολυμορφίας ενάντια στις ηλικιακές διακρίσεις.

Επιπλέον, η Adecco εργάζεται για την υιοθέτηση μίας νέας πρακτικής διαχείρισης ανθρώπινων πόρων ώστε να επιτευχθεί το πέρασμα από πρακτικές διαχείρισης συγκεκριμένων ηλικιακών ομάδων σε πρακτικές διαχείρισης όλων των ηλικιών. Στόχος είναι να ενισχυθεί η επαγγελματική σταδιοδρομία των εργαζομένων ανεξάρτητα από την ηλικία και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας, που αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την επιμήκυνση της εργασιακής σταδιοδρομίας.