Τα τελευταία χρόνια, πολλά έχουν ειπωθεί για το τι είναι «ταλέντο» και τι χαρακτηριστικά διακρίνουμε σε ταλαντούχους ανθρώπους.

Αυξανόμενο ενδιαφέρον υπάρχει για να ανακαλύψουμε ποιο μυστικό κρύβεται πίσω από αυτή την έννοια και πώς μπορεί ο καθένας να γίνει «κυνηγός ταλέντων» για την εταιρεία στην οποία εργάζεται.

Στο πλαίσιο της εργασίας μου, αναζητούσα βιβλιογραφία προκειμένου να εξοικειωθώ περισσότερο με την έννοια «ταλέντο» και γενικά με το πώς μπορούμε να το εντοπίσουμε, να το μετρήσουμε και να το διατηρήσουμε εφόσον αυτό υπάρχει, μέσα στον εργασιακό χώρο. Το «Who are your best people?» χωρίζεται σε 9 ενότητες.

Πιο αναλυτικά:  Στο 1ο κεφάλαιο, οι συγγραφείς πραγματεύονται το κατά πόσο είναι σημαντικό να διαχειρίζεσαι το ταλέντο. Παραθέτοντας έρευνες και σχετικά στοιχεία, αποδεικνύουν πως το να διαχειριζόμαστε το ταλέντο είναι ιδιαιτέρως σημαντικό τη σημερινή εποχή καθώς φαίνεται πως συντελεί σε καλύτερη πορεία μιας εταιρείας και σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι άλλων εταιρειών.

Στη συνέχεια, γίνεται μια αναφορά στο τι είναι ακριβώς το ταλέντο και πώς αυτό ερμηνεύεται στον εργασιακό χώρο. Σύμφωνα με αναφορές, ταλαντούχοι είναι «οι καλύτεροι», εκείνοι των οποίων η συμπεριφορά και η ικανότητα ταιριάζει απόλυτα με τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας τους.

Στο 2ο κεφάλαιο, οι συγγραφείς μάς βοηθούν να ανακαλύψουμε τους ταλαντούχους σε μια εταιρεία, ποιο είναι το σύνολο των χαρακτηριστικών που θα οδηγήσει στην καλύτερη δυνατή απόδοση μιας εργασίας.

Το 3ο κεφάλαιο αναφέρεται στο πώς μπορούμε να αναπτύξουμε τους ανθρώπους μιας εταιρείας προκειμένου αυτοί να γίνουν «οι καλύτεροι» και στη συνέχεια (4ο κεφάλαιο) πώς να κρατήσουμε αυτούς τους καλύτερους (ταλαντούχους) υπαλλήλους μας στην εταιρεία ώστε να αποδώσουν τα μέγιστα.

Στο 5ο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο πώς μπορούμε να διατηρήσουμε το ταλέντο σε καίριες θέσεις εργασίας σε μια εταιρεία σε περίοδο περικοπών και μειώσεων.

Στη συνέχεια του βιβλίου γίνεται αναφορά στην επιλογή των ατόμων εκείνων με τις καλύτερες δυνατότητες για να γίνουν τα ταλέντα μιας εταιρείας (6ο κεφάλαιο), καθώς επίσης παρουσιάζεται το θέμα και από τη μεμονωμένη μεριά του ατόμου και όχι μόνο της εταιρείας (7ο κεφάλαιο).

Το 8ο κεφάλαιο, πραγματεύεται το πώς οι εταιρείες σήμερα μπορούν να «σκοτώσουν» πιθανά ταλέντα που βρίσκονται ήδη και εργάζονται μέσα σε αυτές. Με άλλα λόγια, πώς η κακή διαχείριση των εργαζομένων μπορεί να εμποδίσει κάποιους από αυτούς να γίνουν τα ταλέντα της επιχείρησης.

Τέλος, με πρακτικό τρόπο, έρχεται να βοηθήσει το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου, παρουσιάζοντας κάποια αρχικά βήματα ενός συστήματος ανάπτυξης και διατήρησης ταλέντων σε μια εταιρεία. Καλή Ανάγνωση και Καλή Αναζήτηση ταλέντων !!

Robin Stuart-Kotze & Chris Dunn, Prentice Hall, 2008, pages 182.