Η Επιτροπή Women in Business (WIB) του Ελληνο-Αµερικανικού Εµπορικού Επιµελητηρίου διοργανώνει το ετήσιο WIB Forum 2014 µε θέµα «The Workplace Through the Eyes of Generation Y», τη Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014, στο Ίδρυµα Μιχάλης Κακογιάννης.

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν τα αποτελέσµατα έρευνας που έχει διεξάγει η KPMG, µε θέµα «Ο χώρος εργασίας µέσα από την οπτική της νέας γενιάς». Η έρευνα αφορά στους νέους και πως αυτοί αντιλαµβάνονται την πραγµατικότητα της ζωής τους στον εργασιακό χώρο, ενώ επίσης δίνει µε τρόπο ρεαλιστικό την οπτική των CEOs για τον τρόπο που αντιλαµβάνονται την ένταξη αυτής της γενιάς στο επιχειρηµατικό περιβάλλον.

Στην έρευνα συµµετείχαν 620 νέοι, οι οποίοι έδωσαν το δικό τους στίγµα σε αυτό που ονοµάζουµε καριέρα, εξέλιξη στην ιεραρχία, «work life balance», επανατροφοδότηση (feedback), εταιρικό αποτέλεσµα και εταιρικές αξίες. Οι συµµετέχοντες στο WIB Forum 2014 θα έχουν την ευκαιρία να προβάλουν τις απόψεις τους και να συµβάλουν σε µια συνοµιλία µεταξύ γενεών που εστιάζει σε αιχµηρά θέµατα και προτείνει λύσεις για το εργασιακό µέλλον.