Έχοντας ως πυρήνα της εταιρικής κουλτούρας και της επιχειρηματικής στρατηγικής της, τη συνεχή εξέλιξη και ανάπτυξη των ανθρώπων της, η WIND αναγνωρίζει τα επιτεύγματα των παιδιών των εργαζομένων της και προχωράει στη δημιουργία του νέου προγράμματος επιβράβευσης και ανάδειξης της Αριστείας, ευWIND Youth Excellence.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία προσφέρει χρηματικές υποτροφίες σε παιδιά και νέους έως 25 ετών, που κατάφεραν να αριστεύσουν και να διακριθούν για τις επιδόσεις τους μέσα στο έτος 2019. Οι υποτροφίες καλύπτουν όλους τους πιθανούς τομείς διάκρισης όπως Εκπαίδευση, Επιστήμη και Νέες Τεχνολογίες, Αθλητισμός, Τέχνη και Λογοτεχνία, Εθελοντισμός κ.α.

H Ιωάννα Τσίτουρα, Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της WIND αναφέρει: «Η σημερινή πρωτοβουλία της WIND έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τα παιδιά και τους νέους, που διακρίνονται για το ταλέντο και τη δημιουργικότητα τους, για να συνεχίσουν να γίνονται καλύτεροι και να πραγματοποιήσουν τα  όνειρά τους! Μέσα από αυτή τη διαδικασία θέλουμε να τα εμπνεύσουμε, ώστε να συνεχίσουν με το ίδιο πάθος!».

Το Youth Excellence έρχεται να εμπλουτίσει τον θεσμό ευWIND, που σχεδιάζει και υλοποιεί η εταιρεία τα τελευταία χρόνια με στόχο να εξελίσσει τους εργαζομένους της τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.