Πρακτική άσκηση στη WIND για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Με κοινή πρωτοβουλία της εταιρείας και την αμέριστη συνεργασία των δύο Πανεπιστημίων, ανακοινώθηκε, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, η θέσπιση 15 θέσεων πρακτικής άσκησης σε δομές της εταιρείας, για φοιτητές και απόφοιτους των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Οικονομικής & Επιχειρησιακής Στρατηγικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς αντίστοιχα. Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η σύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας και της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και τον επιχειρηματικό κόσμο, προσφέροντας ευκαιρίες επαγγελματικής εμπειρίας σε έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα και μια από τις λίγες ελληνικές επιχειρήσεις που σε καιρό ύφεσης εξελίσσονται και επενδύουν, όπως η WIND.

Για το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης των φοιτητών, η Ιωάννα Τσίτουρα, Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της WIND Ελλάς δήλωσε: «Στη WIND επενδύουμε στην εκπαίδευση και την ισοτιμία των νέων απέναντι στην πρόοδο και την επαγγελματική σταδιοδρομία. Αναγνωρίζουμε βέβαια ότι αυτός είναι ένας μακρύς και πολύ απαιτητικός δρόμος που δεν σταματάει με την ολοκλήρωση των σπουδών. Χρειάζεται διαρκής προσωπική προσπάθεια. Χρειάζεται στήριξη από την πολιτεία. Χρειάζονται όμως και ευκαιρίες. Κι εδώ βρίσκεται και ο ρόλος μιας επιχείρησης. Να θέσει τις βάσεις και να δώσει τα εφόδια για να χτίσουν οι νέοι τη δική τους μοναδική επαγγελματική πορεία».