Την πρωτοβουλία «The Fellowship of Marketing Magic» υλοποιεί η Wizard Performance Advertising Agency, με στόχο να προωθήσει την ανάπτυξη ενός θετικού και ενθαρρυντικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Πρόκειται για ένα νέο Culture Program, το οποίο έχει ως στόχο να ενθαρρύνει την αυτονομία και την ευθύνη των εργαζομένων, προάγοντας έτσι την επιτυχία της επιχείρησης Ειδικότερα, το εν λόγω πρόγραμμα είναι εμπνευσμένο από την πρακτική της Chief Talent Officer του Netflix, Patty McCord και από το βιβλίο της «Powerful: Building a Culture of Freedom and Responsibility», στοχεύοντας στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που προάγει τη συνεργασία, την καινοτομία και την ανάπτυξη της ατομικής και ομαδικής δυναμικής.

Οι τρεις βασικοί του πυλώνες είναι η διοργάνωση δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, όπως ομαδική έξοδος ή bowling day, για την προώθηση της αλληλεπίδρασης και την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των μελών, η συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις και κοινωνικά προγράμματα, προωθώντας την ανακύκλωση και την εθελοντική αιμοδοσία, σε συνδυασμό φυσικά με 1 ημέρα άδειας, και η ανταμοιβή των ανθρώπων με προγράμματα, όπως η παροχή του Ticket Restaurant.