Η Wind στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «W for Women» ανακοίνωσε νέα δράση με τίτλο «Women In Tech», με στόχο τη δημιουργία ευκαιριών καριέρας για νέες γυναίκες που επιθυμούν να εργαστούν σε επαγγέλματα STEM  και την εν γένει ενδυνάμωση των γυναικών στον χώρο της τεχνολογίας. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα «Women in Tech» προσφέρει σε 10 απόφοιτες ή τελειόφοιτες φοιτήτριες πολυτεχνικών και τεχνολογικών σχολών, πλήρως αμειβόμενη πρακτική άσκηση διάρκειας έξι μηνών. «Μέσα από την πρακτική, οι συμμετέχουσες θα συνεργαστούν με καταξιωμένα στελέχη της Wind από διαφορετικά τμήματα της εταιρείας, θα συμμετέχουν  σε πραγματικά έργα και θα αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία» επισημαίνει η εταιρεία σε σχετική της ανακοίνωση.

Στο τέλος της πρακτικής άσκησης θα έχουν περάσει από τη θεωρία στην πράξη και θα αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους, έχοντας μία πολύ καλή βάση για να συνεχίσουν την επαγγελματική τους πορεία στον χώρο της τεχνολογίας. Την πρωτοβουλία αυτή στηρίζει και η πανεπιστημιακή κοινότητα της χώρας. Χαρακτηριστικά ο Πρύτανης του Εθνικού Μετσoβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) καθηγητής Ανδρέας Μπουντουβής δήλωσε σχετικά: «Είναι αισιόδοξο να βλέπουμε δράσεις ενδυνάμωσης της θέσης των γυναικών στον επαγγελματικό χώρο των STEM και υποστηρίζουμε το πρόγραμμα «Women In Tech» της Wind Ελλάς, καθώς αποτελεί μια εξαιρετική πρωτοβουλία  για τις φοιτήτριες και αποφοίτους του ΕΜΠ να αποδείξουν και στον επαγγελματικό κόσμο την αξία τους και τις δυνατότητές τους».

Γ. Καρμίρης: «Δημιουργούμε πλαίσιο δράσεων ολιστικής προσέγγισης»
Το πρόγραμμα «Women In Tech»  εντάσσεται στην ευρύτερη πολιτική της Wind για τη Διαφορετικότητα και την Ενσωμάτωση στον χώρο εργασίας, που βασίζεται σε ένα περιβάλλον σεβασμού και αποδοχής για όλους, με ίσες ευκαιρίες, χωρίς διακρίσεις και στερεότυπα. Μιλώντας για τη δέσμευση της Wind Ελλάς,  ο Γεράσιμος Καρμίρης, Human Resources Executive Director, σημείωσε: «Η ισότιμη πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας και η ενδυνάμωση τους στο εργασιακό περιβάλλον ειδικά στον κλάδο της τεχνολογίας απαιτεί ένα πλαίσιο δράσεων ολιστικής προσέγγισης. Με το πρόγραμμα «Women in Tech» αναλαμβάνουμε μία σημαντική πρωτοβουλία, που υλοποιείται σε συνεργασία με την Ακαδημαϊκή Κοινότητα και συμβάλλει στη γεφύρωση του χάσματος των φύλων στα STEM επαγγέλματα. Οι προκλήσεις της νέας ψηφιακής εποχής δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες καριέρας και η Wind διασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση όλων σε αυτές».