Την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου (14.00-15.00), το Women On Top διοργανώνει ένα διαδραστικό info session για στελέχη HR, CSR και Επικοινωνίας που θέλουν να ενημερωθούν για τις δράσεις και τις υπηρεσίες του οργανισμού.

Στο πλαίσιο αυτού, θα συζητηθούν το πώς μπορεί το Women On Top να υποστηρίξει τις πρωτοβουλίες ισότητας, συμπερίληψης και ενδυνάμωσης των γυναικών στο εσωτερικό μιας επιχείρησης, αλλά και ποια είναι τα προγράμματα του οργανισμού που μπορούν τα στελέχη του HR και του CSR να υποστηρίξουν για να ενισχύσουν τις προσπάθειες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας τους στο πεδίο της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στην απασχόληση, την ηγεσία και τη δημόσια ζωή. Το info session θα έχει τη μορφή webinar, με χρόνο για ερωτήσεις από τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες, και δεν θα βιντεοσκοπηθεί.