Mε ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε την Δευτέρα 14 Νοεμβρίου η εκδήλωση με θέμα τη λήψη αδειών πατρότητας και ανατροφής από άνδρες, η οποία διοργανώθηκε από το Women On Top, σε συνεργασία με το Konrad Adenauer Stiftung Greece & Cyprus. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν τα πρώτα σημαντικά ευρήματα της αντίστοιχης έρευνας που εκπονεί το WoT, ενώ ακολούθησε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με ομιλήτριες και ομιλητές από το χώρο της πολιτικής και του εταιρικού οικοσυστήματος από την Ελλάδα και τη Γερμανία, με κεντρικό θέμα συζήτησης τα βήματα που χρειάζεται να γίνουν ώρα για να γίνει η ισότιμη συμμετοχή των ανδρών στη φροντίδα, από νομοθεσία, πράξη.

Η Κατερίνα Ιωαννίδου, Account Strategist της qed, παρουσίασε τα σημαντικότερα ευρήματα του ποσοτικού μέρους της έρευνας, το οποίο φώτισε πτυχές που σχετίζονται με τα έμφυλα στερεότυπα σε ό,τι αφορά στη φροντίδα, στις δυσκολίες της συμφιλίωσης επαγγελματικής/ιδιωτικής ζωής για τα νέα ζευγάρια στην Ελλάδα, στη γνώση και χρήση των αδειών γονεϊκότητας από άνδρες και γυναίκες, αλλά και στους παράγοντες εκείνους που διευκολύνουν ή δυσχεραίνουν τη λήψη τους.

Ενδεικτικά:

  • Το 47% των ερωτώμενων πατέρων απάντησαν ότι δεν έχουν κάνει χρήση καμίας γονικής άδειας.
  • Το επίπεδο γνώσης σε ό,τι αφορά το σύνολο των αδειών γονεϊκότητας για τους άνδρες εμφανίζεται χαμηλό σε όλες τις κατηγορίες ερωτώμενων. Παρατηρείται δηλαδή έλλειμμα πληροφόρησης/ενημέρωσης για τις άδειες αυτές, με το χαμηλότερο επίπεδο γνώσης να αφορά τη γονική άδεια.
  • Το 38% των γυναικών και το 58% των ανδρών θεωρούν ότι η αγορά εργασίας «τιμωρεί» τους άνδρες που κάνουν χρήση γονικών αδειών.
  • Περίπου το 25% των γυναικών και το 32% των ανδρών πιστεύουν ότι οι άνδρες πρέπει να συντηρούν την οικογένεια και οι γυναίκες να συμπληρώνουν το οικογενειακό εισόδημα, καθώς και ότι είναι υποχρέωση των γυναικών να προσαρμόζουν τη ζωή τους στις ανάγκες της οικογένειας.
  • Οι δύο πιο σημαντικοί παράγοντες για την ενθάρρυνση της λήψης αδειών γονεϊκότητας από τους άνδρες είναι α) η υποχρεωτικότητα της γονικής άδειας για τους πατέρες και β) η ευκολία λήψης της από τον εργοδότη.

Στη συζήτηση που ακολούθησε, η Δρ. Kristina Schröder, Σύμβουλος επιχειρήσεων και Αναλύτρια, Πρώην Ομοσπονδιακή Υπουργός, ανέδειξε τρεις βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη δημιουργία οικογένειας: τον χρόνο, το χρήμα και την υποστήριξη. Μιλώντας από την προσωπική της εμπειρία στη μεταρρύθμιση του χρόνου γονικής άδειας και του συστήματος γονικής υποστήριξης στη Γερμανία, από το 2007 και μετά, τόνισε την ανάγκη στήριξης της οικογένειας και των συντρόφων/γονέων με συνδυασμό σωστής αμοιβής και κοινού χρονικού πλαισίου γονικής μέριμνας. Τόνισε επίσης την ανάγκη να παραμείνει η κάθε κοινωνία ανοιχτή σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις και να αποφύγει να τις παρουσιάζει ως πολιτιστικό πόλεμο στους κόλπους της.

Τέλος, η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα Δημογραφικής Πολιτικής και Οικογένειας, Μαρία Συρεγγέλα, τόνισε ότι η χρήση της άδειας πατρότητας και γονικής άδειας από τους άνδρες αποτελεί σήμερα μια από τις πιο κρίσιμες προκλήσεις για την προώθηση των στόχων που σχετίζονται με την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών και την ισότιμη συμμετοχή και εκπροσώπησή τους στην αγορά εργασίας. Αν και τα τελευταία χρόνια, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και εδώ στην Ελλάδα, έχουν γίνει σημαντικά νομοθετικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, η χρήση της άδειας φροντίδας από τους άνδρες παραμένει χαμηλή στη χώρα μας, με μακροχρόνιες αρνητικές επιπτώσεις σε όλες τις πτυχές της έμφυλης ισότητας