Τον οργανισμό Women on Top στο Δίκτυο “Worldplaces – Workplaces Working with Migrant Women” υποδέχτηκε το Diversity in the Workplace.

«Μία από τις βασικές μας αρχές στο Women On Top είναι η διαρκής μάθηση και θέλουμε το Worldplaces να γίνει για εμάς ένα εργαλείο ανάπτυξης των δεξιοτήτων μας σε ό,τι αφορά τη συμπερίληψη ατόμων ποικίλων εθνικών καταγωγών και φυσικά εκείνων με μεταναστευτικό ή προσφυγικό υπόβαθρο, στην αγορά εργασίας» δήλωσε χαρακτηριστικά η Στέλλα Κάσδαγλη, συνιδρύτρια του Women On Top, με αφορμή της ένταξη του οργανισμού ως μέλος στο Δίκτυο.

Σημειώνεται ότι μέσω του Δικτύου Worldplaces, τα μέλη έχουν πρόσβαση σε καλές πρακτικές που αφορούν στη συμπερίληψη, σε εργαλεία σχεδιασμού συμπεριληπτικών περιβαλλόντων, αλλά και σε εκπαιδεύσεις διαχείρισης της διαφορετικότητας.