Το Women On Top, σε συνεργασία με έξι οργανισμούς από το Βέλγιο, την Κύπρο, την Ιταλία, τη Στοκχόλμη, την Ισπανία και τη Σουηδία ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση του διετούς έργου Femin-ICT, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με πρωταρχικό στόχο την αύξηση της εκπροσώπησης των γυναικών στον τομέα της Πληροφορικής και των Νέων Τεχνολογιών, η πρωτοβουλία επεδίωξε να αποκαλύψει και να αντιμετωπίσει εμπόδια, προκειμένου να ενθαρρύνει τη συμμετοχή γυναικών στον τομέα.

Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήθηκε ένας Χάρτης Πολιτικής, μια ενδελεχής δηλαδή εξέταση των πολιτικών για την ισότητα των φύλων τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της Πληροφορικής και των Νέων Τεχνολογιών. Η ανάλυση υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη για κοινές προσπάθειες σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες για την καταπολέμηση της ανισότητας των φύλων.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα ευρήματά τονίζουν τον κεντρικό ρόλο της κρατικής υποστήριξης για την ενίσχυση των συστημάτων παιδικής μέριμνας και την υποστήριξη ατόμων με υποχρεώσεις φροντίδας. Η έκθεση υποστηρίζει την προώθηση πολιτιστικών συζητήσεων για την ευαισθητοποίηση και την απομάκρυνση των ευθυνών από μεμονωμένες εταιρείες, καταπολεμώντας τα στερεότυπα που εμποδίζουν την πρόοδο των γυναικών στο πεδίο.

Το χάσμα μεταξύ των νομικών διατάξεων και της πραγματικότητας υπογραμμίζει την ανάγκη για ενέργειες πέρα από το νομικό πλαίσιο. Οι στρατηγικές σε τοπικό επίπεδο περιλαμβάνουν την προώθηση του ψηφιακού εγγραμματισμού, τα προγράμματα mentoring, τις νομοθετικές αλλαγές, την αντιμετώπιση του εσωτερικευμένου μισογυνισμού, την προώθηση προτύπων και τέλος, την αναγνώριση των απλήρωτων ευθυνών φροντίδας.