Το Women On Top προχώρησε σε συνεργασία με το Εuropean Women On Boards (EWOB), έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό προώθησης της έμφυλης ισότητας και ποικιλομορφίας στην εταιρική ηγεσία. Μέσα από τις διακρατικές ανταλλαγές και τη δικτύωση, το EWOB έχει ως αποστολή του για εμπνεύσει τις γυναίκες στελέχη να πραγματοποιήσουν τις επαγγελματικές τους φιλοδοξίες. Ένας από τους βασικούς στόχους του είναι να δημιουργήσει μια «δεξαμενή» 1000 γυναικών που είναι έτοιμες να αναλάβουν θέσεις στο C-suite ή στο Διοικητικό Συμβούλιο επιχειρήσεων και οργανισμών.

Επίσης, παράγει έρευνα και αναφορές που δίνουν την πλήρη εικόνα των συνθηκών έμφυλης ισότητας που επικρατούν σε περισσότερες από 600 εισηγμένες εταιρείες στην Ευρώπη και τεκμηριώνουν την ανάγκη για μεγαλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων. Συνεισφέρει ενεργά στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών για την έμφυλη ισότητα στις επιχειρήσεις και χτίζει συνεργασίες με οργανισμούς που μοιράζονται τη φιλοσοφία του σε όλη την Ευρώπη, και όχι μόνο.

Αυτή την περίοδο είναι ανοικτά 3 σημαντικά προγράμματα:

  1. Board Readiness Program: Εντατικό πρόγραμμα 5 συνεδριών που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει γυναίκες σε senior επίπεδο που θέλουν να καλλιεργήσουν τις απαραίτητες, οριζόντιες και κάθετες, πρακτικές δεξιότητες, που είναι απαραίτητες για να αναλάβουν μια θέση σε διοικητικό συμβούλιο. Το πρόγραμμα βασίζεται σε διαδραστικά panel με ειδικούς, καθώς και σε πρακτικές ασκήσεις για να προσφέρει ευρύ φάσμα δεξιοτήτων. Οι αιτήσεις για την πρώτη συνεδρία τον Σεπτέμβριο του 2022 είναι ανοικτές.
  2. C-Level Program: Εντατικό πρόγραμμα 4 μηνών για γυναίκες σε senior επίπεδο που προετοιμάζονται για μια θέση C-Suite και διεξάγεται δύο φορές το χρόνο με 35-40 συμμετέχουσες ανά τάξη.
  3. Πρόγραμμα mentoring: Πρόγραμμα που φέρνει σε επαφή γυναίκες στελέχη με τις ή τους αντίστοιχες/ους μέντορες και χτίζει συνεργασίες πέρα από εθνικά, κλαδικά ή έμφυλα σύνορα.

Εντός των επόμενων εβδομάδων το Women On Top αναμένεται να ανακοινώσει μια επιπλέον σειρά στοχευμένων δράσεων που θα υλοποιήσει από κοινού με το EWOB.