Την ίδρυση του Women4Cyber Greece ανακοίνωσε χθες το Women4Cyber Foundation, ένα μη κερδοσκοπικό ευρωπαϊκό ιδιωτικό ίδρυμα με στόχο την προώθηση, την ενθάρρυνση και την υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Συγκεκριμένα, το Women4Cyber Greece αποτελεί έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που δημιουργήθηκε από την προσωπική και επαγγελματική αφοσίωση, αλλά και το πάθος των ιδρυτικών μελών για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και τη βαθιά θέληση και επιμονή να υποστηρίξουν τις γυναίκες στον κλάδο.

Ο εν λόγω οργανισμός έχει ως στόχους την ανάληψη δράσεων για τη διευκόλυνση εύρεσης εργασίας στο πεδίο μέσω συνεργασιών, ανοιχτών ημερών και εκστρατειών, την ευαισθητοποίηση στις εθνικές και τοπικές κοινότητες σχετικά με το χάσμα των φύλων στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, την προώθηση και τη δημιουργία πάθους για σταδιοδρομίες στον τομέα της κυβερνοασφάλειας στις νεότερες γενιές, τη σύσταση και δημιουργία μιας φυσικής και online κοινότητας με στοχο την παραγωγή και προώθηση σχετικού περιεχομένου και ανταλλαγή απόψεων, τη συνεργασία με τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα καθώς και με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τη δημιουργία και προώθηση προτύπων, αλλά και υπαρχόντων προγραμμάτων κατάρτισης και καθοδήγησης.

Σημειώνεται, τέλος, ότι ιδρύτρια του Women4Cyber Greece είναι η Βαλίνα Παρασκευή Παντελή, Security Consultant / Team Lead στην Accenture Belgium και Vice-President, Co-Founder & Communications Lead η Στέλλα Τσιτσούλα, Senior Communications Consultant, CEO, RED Communications.