Το Ίδρυμα Λαμπράκη, στο πλαίσιο του προγράμματος Womentors, το οποίο υλοποιείται υπό τη σκέπη του ευρύτερου προγράμματος Active citizens fund διοργανώνει δωρεάν σεμινάρια ενδυνάμωσης γυναικών, τα οποία απευθύνονται σε γυναίκες 18-35 ετών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια σειρά 10 διαδικτυακών σεμιναρίων, διάρκειας 2-3 ωρών το καθένα, ξεκινώντας από τον ερχόμενο Νοέμβριο 2021. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης, της παρρησίας και άλλων soft skills των γυναικών που είτε βρίσκονται στον εργασιακό στίβο ή ετοιμάζονται να εισέλθουν σε αυτόν. Τα σεμινάρια θα είναι διαδικτυακά και σε αυτά αναμένεται να συμμετάσχουν περί τις 10.000 γυναίκες.

«Το Womentors στοχεύει στην πολύπλευρη ενδυνάμωση νέων γυναικών μέσω εκπαίδευσης και ανάπτυξης ικανοτήτων για μεγαλύτερη συμμετοχή, λήψη αποφάσεων, δύναμη και δράση, ώστε να αναλάβουν τον πλήρη έλεγχο της ζωής τους σε σχέση με την οικονομική τους δραστηριότητα, το δημόσιο/πολιτικό χώρο που έχουν στη διάθεσή τους, την εναρμόνιση του επαγγελματικού με τον προσωπικό χρόνο, τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους στην εργασία και σε όλους τους τομείς της ζωής και την υγεία τους» αναφέρει ο φορέας στην σχετική ιστοσελίδα.

Στο πλαίσιο του Womentors, 177 νέες εκπαιδεύονται ως Leaders και αναλαμβάνουν τον Οκτώβριο του 2020 ηγετική δράση, οργανώνοντας μέσα σε 2 έτη σειρά σεμιναρίων ενδυνάμωσης για 50 νέες γυναίκες η καθεμία. Έτσι, δημιουργείται ένα πανελλαδικό δίκτυο 9.000 γυναικών 18-35 ετών, οι οποίες συμμετέχουν σε δράσεις ολιστικής ενδυνάμωσης οι οποίες κατά το έτος 2020-21 θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά, ενώ το 2021-22 θα γίνουν διά ζώσης σε 14 πόλεις της Ελλάδας. Συντονιστικό και συμβουλευτικό ρόλο σε τοπικό επίπεδο αναλαμβάνουν 23 γυναίκες με γνώσεις ενδυνάμωσης.