Τους παράγοντες που επηρεάζουν τη σταδιοδρομία των γυναικών διερευνά η έκθεση Women@Work: A Global Outlook, με δείγμα 5.000 γυναίκες από 10 χώρες, την οποία εκπόνησε, για 4η συνεχόμενη χρονιά, η Deloitte. Σύμφωνα με αυτήν, οι μισές γυναίκες δηλώνουν ότι τα επίπεδα άγχους τους είναι υψηλότερα από ό,τι ήταν πριν από ένα χρόνο, ενώ η ψυχική υγεία αποτελεί μάλιστα την τρίτη κορυφαία ανησυχία για τις γυναίκες παγκοσμίως (48%), μετά την οικονομική τους ασφάλεια (51%) και τα δικαιώματά τους (50%). Επιπρόσθετα, αν και οι μισές από τις γυναίκες που συνήθως εργάζονται τις προβλεπόμενες από τη σύμβασή τους ώρες, περιγράφουν την ψυχική τους υγεία ως καλή, το ποσοστό αυτό μειώνεται στο 23% για όσες εργάζονται τακτικά περισσότερες ώρες, ενώ μόνο το 37% των γυναικών δηλώνει ότι αισθάνεται σε θέση να αποσυνδεθεί από την εργασία του. Εντούτοις, περισσότερες από τις μισές γυναίκες λένε ότι δεν τους προσφέρεται επαρκής υποστήριξη για την ψυχική υγεία από τους εργοδότες, ενώ τα δύο τρίτα δεν αισθάνονται άνετα να μιλήσουν για την ψυχική τους υγεία στον χώρο εργασίας.

Η μεγαλύτερη ευθύνη για το νοικοκυριό επηρεάζει την καριέρα
Επιπλέον, το 50% των γυναικών που ζει με σύντροφο και έχει παιδιά δηλώνει ότι αναλαμβάνει τη μεγαλύτερη ευθύνη για τη φροντίδα των παιδιών, με μόνο το 12% να δηλώνει ότι αυτή η ευθύνη πέφτει στον σύντροφό τους. Την ίδια στιγμή, περισσότερες από δύο στις πέντε γυναίκες φέρουν τη μεγαλύτερη ευθύνη για την καθαριότητα και τις άλλες οικιακές εργασίες, ενώ οι γυναίκες που αναλαμβάνουν το μεγαλύτερο μερίδιο των ευθυνών του νοικοκυριού έχουν πολύ λιγότερες πιθανότητες να δηλώσουν ότι έχουν καλή ψυχική υγεία από εκείνες που δεν το κάνουν, με μόλις το 27% να υποστηρίζει ότι μπορεί να επικεντρωθεί στην καριέρα τους.

Ανησυχία για την ασφάλεια και εργασία παρά τον σωματικό πόνο
Η έρευνα ακόμα αποκαλύπτει ότι σχεδόν οι μισές γυναίκες ανησυχούν για την ασφάλειά τους όταν βρίσκονται στην εργασία τους ή όταν ταξιδεύουν προς ή για αυτή, αφού μία στις 10 από αυτές έχει δεχθεί παρενόχληση κατά τη διάρκεια της μετακίνησης προς τη δουλειά ή ενός επαγγελματικού ταξιδιού και σχεδόν μία στις 10 έχει υποστεί παρενόχληση από συνάδελφο. Συνολικά, το 31% των ερωτηθέντων έχει βιώσει μικροεπιθέσεις, το 4% σεξουαλική παρενόχληση και το 8% άλλους τύπους παρενόχλησης στην εργασία του κατά τους τελευταίους 12 μήνες. Παράλληλα, η ανησυχία αυτή είναι εντονότερη για τις γυναίκες με ορατή αναπηρία (66%) και τις διαφυλικές γυναίκες (64%), με το 40% των γυναικών που ανήκει σε εθνοτική μειονότητα στη χώρα καταγωγής τους, το 45% των γυναικών με αναπηρία και περισσότερες από τις μισές LGBT+ γυναίκες να έχουν βιώσει μικροεπιθέσεις στην εργασία τους.

Οι γυναίκες εργάζονται παρά τον σωματικό πόνο
Επίσης, η έρευνα δείχνει ότι το 40% περίπου των γυναικών που αντιμετωπίζει υψηλά επίπεδα πόνου ή δυσφορίας κατά την εμμηνόπαυση εργάζεται παρά τα συμπτώματα, ενώ οι γυναίκες δηλώνουν ότι δεν αισθάνονται άνετα να συζητήσουν τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης με τον προϊστάμενό τους (14%), ίσως επειδή το 16% επισημαίνει ότι η αναφορά της εμμηνόπαυσης ως αιτία για τη λήψη άδειας από την εργασία έχει επηρεάσει αρνητικά την καριέρα του.

Η αρνητική επιρροή της επιστροφής στο γραφείο
Κατά την έρευνα, σημειώθηκε βελτίωση ως προς την εμπειρία των γυναικών αναφορικά με την υβριδική εργασία. Ωστόσο, περίπου 3 στις 10 γυναίκες εξακολουθούν να βιώνουν αποκλεισμό από συμμετοχή σε συναντήσεις, έλλειψη προβλεψιμότητας του τρόπου εργασίας τους και έλλειψη ευελιξίας, ενώ πάνω από το 40% αναφέρει ότι ο εργοδότης τους εφάρμοσε πρόσφατα υποχρεωτική επιστροφή στο γραφείο. Το γεγονός αυτό όμως είχε σημαντικές επιπτώσεις, αφού λίγο περισσότερο από το ένα τρίτο ζήτησε μείωση του ωράριό του, το 30% αναγκάστηκε να μετακινηθεί, το 26% ανέφερε ότι η ψυχική του υγεία επηρεάστηκε αρνητικά και το 20% ότι η παραγωγικότητά του μειώθηκε. Επιπρόσθετα, η έλλειψη ευέλικτων ωρών εργασίας είναι μεταξύ των κυριότερων λόγων για τους οποίους οι γυναίκες άλλαξαν εργοδότη τον τελευταίο χρόνο (15%). Ακόμα, το 95% δε πιστεύει ότι το να ζητήσει ή να επωφεληθεί από ευέλικτες ευκαιρίες εργασίας θα επηρεάσει αρνητικά τις πιθανότητες προαγωγής του και το 93% δεν εκτιμά ότι ο φόρτος εργασίας του θα προσαρμοζόταν αν μετακινούνταν σε ευέλικτο καθεστώς εργασία.

Κλειδί η εταιρική κουλτούρα για την εξέλιξη των γυναικών Τέλος, η φετινή έρευνα διαπίστωσε ότι το ένα τέταρτο των γυναικών δεν θέλει να εξελιχθεί σε ανώτερη ηγετική θέση στον οργανισμό του, κυρίως γιατί νιώθει να το αποτρέπει η εταιρική κουλτούρα. Ωστόσο, σε οργανισμούς που είναι γνωστοί ως «ηγέτες αναφορικά με την ισότητα των φύλων», το 92% των γυναικών θέλει να εξελιχθεί σε ανώτερη ηγετική θέση. Οι γυναίκες σε αυτές τις εταιρείες μάλιστα, αναφέρουν υψηλότερα επίπεδα αφοσίωσης προς τον εργοδότη τους και παραγωγικότητας, αισθάνονται πιο ασφαλείς, μιλούν πιο άνετα για την ψυχική τους υγεία και νιώθουν ότι μπορούν να εργάζονται ευέλικτα, χωρίς αυτό να βλάπτει την καριέρα τους.