Την ολοένα και μεγαλύτερη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στον χώρο εργασίας αναδεικνύει η νέα έρευνα «Work Trend Index» της Microsoft, σε συνεργασία με το LinkedIn. Σύμφωνα με αυτήν, η χρήση των AI εργαλείων έχει σχεδόν διπλασιαστεί κατά τους πρώτους έξι μήνες του έτους. Παράλληλα, το 75% των εργαζομένων δηλώνει πως χρησιμοποιεί ήδη εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινότητά του, ενώ ως βασικότερα οφέλη αναφέρονται η ενίσχυση της δημιουργικότητας, η εξοικονόμηση χρόνου και η αύξηση της παραγωγικότητας.

Επιπρόσθετα, η έρευνα δείχνει πως το 78% των χρηστών της τεχνητής νοημοσύνης φέρνει τα δικά του εργαλεία στη δουλειά -Bring Your Own AI (BYOAI), με το ποσοστό αυτό να είναι ακόμα μεγαλύτερο στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, αγγίζοντας το 80% και να αφορά σε όλες τις γενιές. Ταυτόχρονα, από τα τέλη του περασμένου έτους, έχει παρατηρηθεί πως ο αριθμός των μελών του LinkedIn που προσθέτει δεξιότητες Τεχνητής Νοημοσύνης στα εργασιακά προφίλ του έχει αυξηθεί κατά 142 φορές, ενώ σημειώνεται αύξηση κατά 160% των μη τεχνικών επαγγελματιών που χρησιμοποιούν τα μαθήματα του LinkedIn Learning για να αναπτύξουν τις ικανότητές τους στην τεχνητή νοημοσύνη.

Παρόλα αυτά, το 55% των ηγετών ανησυχεί για το αν θα έχει αρκετό ταλέντο για να καλύψει θέσεις εργασίας φέτος, με τους ηγέτες στην κυβερνοασφάλεια, στην μηχανική και στον δημιουργικό σχεδιασμό να βιώνουν τη μεγαλύτερη πίεση.

Επιπλέον, το 66% των ηγετών δεν θα προσλάμβανε κάποιον χωρίς δεξιότητες τεχνητής νοημοσύνης, αν και μόνο το 39% των χρηστών έχει λάβει εκπαίδευση στην τεχνητή νοημοσύνη από την εταιρεία του, ενώ μόλις το 25% των εταιρειών αναμένεται να την προσφέρει φέτος. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 31.000 επαγγελματιών από διαφορετικούς κλάδους και ειδικότητες, σε 31 διαφορετικές χώρες.