Ο Όμιλος Εταιρειών Softone, πάροχος cloud-based business software σε Ελλάδα και ΝΑ Ευρώπη, ανακοίνωσε τη σύναψη συνεργασίας με την Workable, εταιρεία ανάπτυξης και διάθεσης λύσεων διαχείρισης προσλήψεων (Applicant Tracking System – ATS), για τη διασύνδεση και διάθεση των προϊόντων τους.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας εντάσσεται η σχεδίαση εξειδικευμένων λύσεων recruitment και hiring της Workable, οι οποίες θα διατίθενται από τον Όμιλο Sοftone σε Ελλάδα, Κύπρο, Ρουμανία και Βουλγαρία, διασυνδεόμενες απρόσκοπτα με όλες τις υφιστάμενες εφαρμογές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού της Softone (HRMS, myWorkplace, Payroll, Ergani LIVE).

H σχετική ανακοίνωση αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής: «Η προηγμένη λειτουργικότητα και τεχνολογική υπεροχή των λύσεων της Workable, η διασύνδεση με τις εφαρμογές HRMS του Ομίλου Softone και η διάθεσή τους από το ευρύ δίκτυο των 600+ συνεργατών του, συνθέτουν μία ολοκληρωμένη “best-of-breed” πρόταση HR management που θα βελτιστοποιεί όλα τα στάδια διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της και την εμπειρία του εργαζόμενου: από το άνοιγμα μίας θέσης εργασίας, την ανεύρεση, αξιολόγηση και πρόσληψη του κατάλληλου υποψηφίου, έως το onboarding και τη διεκπεραίωση τακτικών ενεργειών που σχετίζονται με την εργασιακή του ιδιότητα».