Σύμφωνα με τη μελέτη «The State of Employee Engagement» της WorkBuzz, με δείγμα άνω των 300 ηγετών και στελεχών του HR, οι οργανισμοί που δεν έχουν ακόμα επενδύσει στην Ισότητα, στη Διαφορετικότητα, στη Συμπερίληψη και στο αίσθημα του ανήκειν (EDIB) καταγράφουν πτώση 50% στο employee engagement τους τελευταίους 12 μήνες, ενώ όσο μεγαλύτερη πρόοδο στα θέματα EDIB σημειώνουν οι επιχειρήσεις, τόσο αυξάνονται τα επίπεδα employee engagement.

Αναλυτικότερα, βάσει της έρευνας, μόνο το 20% των εταιρειών που δεν έχουν σημειώσει πρόοδο στα EDIB θέματα εντοπίζει αύξηση του employee engagement, ενώ αναφορικά με τις επιχειρήσεις που ξεκινούν τώρα να λαμβάνουν πρωτοβουλίες, το 32% διαπίστωσε πρόοδο στο επίπεδο του engagement, με το αντίστοιχο ποσοστό για τις εταιρείες που σχεδιάζουν ήδη κάποια πρωτοβουλία να διαμορφώνεται στο 40%. Κατ’ αντιστοιχία, το 45% των οργανισμών που «τρέχουν» αυτή τη στιγμή κάποια πρωτοβουλία βλέπει αυξημένα επίπεδα engagement.

Τέλος, αύξηση στο employee engagement παρατηρεί και το 43% των εταιρειών που έχει δημοσιοποιήσει το σχέδιο του, έχει λάβει feedback και έχει ήδη πραγματοποιήσει αλλαγές στην κουλτούρα του.